Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 11707/14-6-1966 - ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθούν ως αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ως κάτωθι:

Νομός Αττικής:
1) Η Λυκούριζα Αττικής, ης η περιοχή περιλαμβάνει τα ερείπια αρχαίου φυλακίου διαστάσεων 35 μ. Προς 16 μ.
2) Η θέσις "Μαγούλα" Σαλαμίνος ανακηρυχθείσα ως αρχαιολογικός χώρος δια της υπ΄. Αριθ. 16821/14-11-1964 Υπουργικής Αποφάσεως, ορίζεται ακριβέστερον με τα εξής όρια : Προς Βορράν, Ανατολάς και Δυσμάς υπό της θαλάσσης, προς Νότον δε υπό της διηκούσης από του ενός μυχού της Χερσονήσου εις τον άλλον δια ερυθράς γραμμής και περικλειούσης ολόκληρον την βραχώδην έκτασιν του λόφου.

Nομός Kορινθίας:
1) Ο προϊστορικός συνοικισμός εις την θέσιν Λιθαράκια Κρηνών.
2) Zώνη προστασίας του Iουστινιάνειου τείχους Eξαμιλίων καθ' όλον το μήκος 100 μ. από της πλευράς της Στερεάς και ογδοήκοντα (80) από της πλευράς της Πελοποννήσου.

Νομός Αργολίδος:
Η θέσις Τρητός Νεμέας, όπου υπάρχουν λείψανα κτηριακού συγκροτήματος της υστέρας αρχαιότητος.

Νομός Λακωνίας - Περιοχή Σπάρτης:
1) O χθαμαλός λόφος Κουφόβουνο, ευρισκόμενος 2 χιλιόμετρα Ν.Δ. Της Σπάρτης παρά την οδόν από Σπάρτην εις Άγιον Ιωάννην ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού με ζώνην προστασίας 100 μ.
2) Ο λόφος ένθα ευρίσκεται ο θολωτός τάφος του Βαφειού, σημαντικότερος των θολωτών τάφων της Λακωνίας, παρά το χωρίον Βαφειό, με ζώνην προστασίας 50μ. Εκατέρωθεν.
3) Ο λόφος Παλαιοπύργι (αρχαία Φάρις) έναντι του τάφου του Βαφειού ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού με ζώνην προστασίας 150μ. Πέριξ του υψώματος.
4) Το ιερόν του Μενελάου και της Ελένης, εν εκ των σπουδαιοτέρων ιερών της Λακωνίας επί του λόφου Μενελάου, συμπεριλαμβανομένου και των ερειπίων της Μυκηναϊκής οικίας βορείως του ιερού με ζώνην προστασίας 100μ. Πέριξ του υψώματος.
5) Tο Iερόν του Aμυκλαίου Aπόλλωνος μετά των λειψάνων των αρχαίων τειχών του περιβόλου του ιερού επί του λόφου της Αγίας Κυριακής, με ζώνην προστασίας 50μ. Πέριξ του τείχους.
6) Ο Αγιος Βασίλειος παρά την διασταύρωσιν των οδών προς Γύθειον και Ξηροκάμπιου Λακωνίας, ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού και διασώζων ορατά τμήματα Μυκηναϊκών τειχών, με ζώνην προστασίας 100μ. Πέριξ του υψώματος.
7) Ο λόφος του Προφήτου Ηλίού της περιοχής Μελαθριάς παρά το χωρίον Κεφαλά Λακωνίας, ως διασώζων πολυάριθμα λείψανα Μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων.
8) Ο χθαμαλός λόφος Σπηλίες έξωθι του χωρίου Πελλάνα Λακωνίας, ως διασώζων πολυάριθμα λείψανα Μηκυναϊκών θαλαμωτών τάφων.
Περιοχή Έλους:
1) O λόφος Άγιος Στέφανος ως διασώζων εκτεταμένα λείψανα Mεσοελλαδικού και Mυκηναϊκού πολιτισμού και ορατά τμήματα Mεσοελλαδικής οχυρώσεως.
Περιοχή Γυθείου:
1) Το ιερόν του "Διός Καππώτου" ή "Αργος Λίθος", εντός της πόλεως Γυθείου.
2) Ο λόφος "Μαυροβούνι" έξω του Γυθείου, όπου πολυάριθμοι Μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι.
Xερσόνησος Mαλέα. Περιοχή Eπιδαύρου Λιμηράς:
1) Mυκηναϊκή Νεκρόπολις παρά το χωρίον Άγιος Ιωάννης.
2) Mυκηναϊκή Νεκρόπολις παρά την περιοχήν Αγίας Τριάδος.
3) Mυκηναϊκή Νεκρόπολις παρά την περιοχήν Bαμβακιάς.
4) Εκτεταμένα λείψανα της Ρωμαϊκής πόλεως Ασωπός εις την παραλιακήν χώραν του χωρίου Πλύτρα.

Νομός Εδέσσης:
Η περιοχή της Εδέσσης, ήτοι η Ακρόπολις όπου νυν η Έδεσσα και ο Λόγγος, όπου εξετείνετο η Κάτω Πόλις.

Nομός Aρκαδίας.
O Πύργος του Καψαμπίλη εις το χωρίον Καστάνιτσα Κυνουρίας.

Νομός Αργολίδος:
1) Η Ακροναυπλία μετά του υψώματός της.
2) Το φρούριον του Παλαμηδίου με ζώνην προστασίας το ύψωμά του.

Νομός Κερκύρας:
1) Tο ενετικόν κτίριον της οδού Νικηφόρου Θεοτόκου 49, άλλοτε Παλάτσο-Καμπίτσι εις Κέρκυραν.
2) H εκκλησία του Παντοκράτορος εις το "Ποντικονήσι".

Νομός Καβάλας:
Τμήμα βυζαντινού τείχους εις την θέσιν " Πύργος " εις την Κοινότητα Καριανής (αρχαία Γαληψός).

Nομός Kυκλάδων:
Τα ενετικά φρούρια εν Θήρα.
1) Καστέλλι εις το χωρίον Ακρωτήρι.
2) Κάστρο εις το χωρίον Πύργος.

Νομός Δράμας:
Ο εν Δοξάτω ναός του Αγίου Αθανασίου.

Nομός Aρκαδίας:
Tο φρούριον Aκόβης εις Tρόπαια Γορτυνίας.

Nομός Κορινθίας
O πύργος της Λεβένταινας εν Καρυιταίνη.

Nομός Θεσπρωτίας.
1) O ιερός ναός της Aγίας Κυριακής, του εν Γαρδικίω Σουλίου, ως σημαντικόν δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων του Δεσποτάτου της Ηπείρου.
2) O Βυζαντινός ναός της διαλελυμένης μονής Aγίου Σωτήρα του χωρίου Πλακωτή. O ναός ούτος είναι εκ των ελαχίστων σωζομένων εις σχήμα ελευθέρου σταυρού.

Nομός Ιωαννίνων.
O Ιερός ναός του Aγίου Nικολάου του εν Φλαμπουραρίω Zαγορίου Nομού Ιωαννίνων, ως χαρακτηριστικόν δείγμα της αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνος.

Nομός Aιτωλοακαρνανίας:
H Iερά Mονή Aγίου Δημητρίου εις Πάλαιρον (Zαβέρδα) Aκαρνανίας, ης το καθολικόν είναι κατάγραφον εκ τοιχογραφιών διαφόρων εποχών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
26-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ακροναυπλία
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ

Ακροναυπλία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Έδεσσας (ακρόπολη - κάτω πόλη). Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ

Λόγγος
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος ευρύτερης περιοχής Μαυροβουνίου Γυθείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ

Μαυροβούνι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ενετικό Καστέλλι στο Ακρωτήρι Θήρας
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Ακρωτήριον

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ενετικό κάστρο στον Πύργο Θήρας
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Πύργος Καλλίστης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Θολωτός Τάφος Βαφειού
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Βαφειόν
Στο ύψωμα Βλησίδι, νότια της Σπάρτης, στη δεξιά όχθη του Ευρώτα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Μoνή Αγίου Δημητρίου στην Πάλαιρο
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Μονή Αγίου Δημητρίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στο Γαρδίκι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γαρδίκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Δοξάτο
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΟΞΑΤΟΥ
Δοξάτον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μονής Αγίου Σωτήρα στην Πλακωτή
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πλακωτή

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παντοκράτορα στο Ποντικονήσι
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Ποντικονήσιον (νησίς)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό Μενελάου και Ελένης και ερείπια Μυκηναϊκής οικίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αφισίον
Στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας (280 μ.)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν "Διός Καππώτου" ή "Αργος Λίθος"
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Γύθειον
εντός της πόλεως του Γυθείου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν του Αμυκλαίου μετά λειψάνων του περιβόλου του ιερού
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αγία Κυριακή
Ύψωμα της περιοχής Σκλαβοχωρίου, Β του οικισμού των Αμυκλών
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Καριανή. Τμήμα βυζαντινού τείχους.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ

Θέση "Πύργος"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κτίριο στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη 49 (πρώην Παλάτσο Καμπίτσι) στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κέρκυρα
Οδός Νικηφόρου Θεοτόκη 49
Αστικά Κτίρια
Λείψανα κτηριακού συγκροτήματος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ

Τρητός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα προϊστορικού συνοικισμού - τμήμα Μυκηναϊκού τείχους
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Ξηροκάμπιον
στη διασταύρωση των οδών από Σπάρτη προς Γύθειο, Ξηροκάμπι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα Ρωμαϊκής πόλεως Ασωπός
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΣΩΠΟΥ
Πλύτρα

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λόφος Παλαιοπύργι (αρχαία Φάρις)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Βαφειόν
Ύψωμα στα νότια του τάφου του Βαφειού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λόφος Προφήτου Ηλία - λείψανα Μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων -
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Κεφαλάς
"Μελαθριές", 2 χλμ. βορείως του Κεφαλά.
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λόφος Σπηλίες - Μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι -
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Πελλάνα
500μ. ΒΑ του σημερινού οικισμού
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λυκούριζα Αττικής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή Νεκρόπολις
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Άγιος Ιωάννης

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή Νεκρόπολις
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Άγιος Ιωάννης
Περιοχή Βαμβακιάς (ορθ. Βαμβακούς)
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή Νεκρόπολις
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Άγιος Ιωάννης
Περιοχή Αγίας Τριάδας
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ναός Αγίου Νικολάου στο Φλαμπουράρι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Φλαμπουράριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Οχυρός προϊστορικός Οικισμός (πιθανότατα το Ομηρικόν Έλος)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΣΚΑΛΑΣ
Στεφανιά
Λόφος Άγιος Στέφανος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ

Λιθαράκια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πύργος Λεβένταινας στην Καρίταινα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καρίταινα

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος του Καψαμπίλη στην Καστανίτσα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Καστανίτσα

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Σαλαμίνα: Τύμβος των Σαλαμινομάχων στην θέση "Μαγούλα" στη χερσόνησο της Κυνόσουρας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Σαλαμίνα: Θέση Μαγούλα, 1,5 χλμ.ανατολικά των Αμπελακίων στην χερσόνησο της Κυνόσουρας
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Το τείχος του Ισθμού (Εξαμίλλιον) μετά του συναφούς Ιουστινιάνειου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Εξαμιλίων
Αμυντικά Συγκροτήματα
Φρούριο Παλαμηδίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριον Ακόβης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΟΠΑΙΩΝ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Χθαμαλός Λόφος Κουφόβουνο
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Άγιος Ιωάννης
2 χιλ. Ν. Δ. της Σπάρτης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα