Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 27702/25-1-1969 - ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως κηρυχθώσιν ιστορικά διατηρητέα μνημεία, ως κάτωθι:

ΣΑΛΑΜΙΣ
1) Περιοχή "Μαρούδι", θέσις "Σκλάβος": Λόφος παρά την θάλασσαν, επί του οποίου σώζονται λείψανα προιστορικής οχυρώσεως και ίχνη θεμελιώσεως οικιών πρωτοελλαδικής περιόδου. Όρια: Προς βορράν η άγουσα από Αιαντείου εις Κολώνες αγροτική οδός, προς Νότον η θάλασσα, προς Δυσμάς το πευκόδασος ιδιοκτησίας κληρονόμων Βασιλείου Γ. Γάλεου και Μηνά Κυριάκου Πάλλα, προς Ανατολάς αγροτική ατραπός.
2) Ακρωτήριον "Πούντα". Η θέσις της κλασικής πόλεως Σαλαμίνος, περιλαμβάνουσα πλήθος ερειπίων οικιών και τειχών. Προς Ανατολάς παλαιαί Γερμανικαί εγκαταστάσεις, προς Δυσμάς η δημοσία οδός Καματερού-Αμπελακίων, προς Βορράν η ακτή της κοινότητος Καματερού, προς νότον ο λιμήν των Αμπελακίων.
3) Θέσις "Καμίνια": Λόφος περιλαμβάνων Μυκηναϊκόν νεκροταφείον.
4) Ακρωτήριον "Περάματος Φανερωμένη", ορατά τείχη και λείψανα αρχαίου κλασσικού φρουρίου, το Βούδορον παρά Θουκυδίδη.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Περιοχή Σκάλας Ωρωπού, περιλαμβάνουσα την αρχαίαν πόλιν του Ωρωπού. Όρια: Προς βορράν η θάλασσα (η παραλιακή γραμμή από Αλώνια μέχρι του οικισμού Νέα Παλάτια). Προς νότον η κορυφογραμμή του λόφου Λομπέρδε. Προς ανατολάς ο οικισμός Νέα Παλάτια. Προς δυσμάς η θέση "Καμίνια".
2) Οινόη - Ελευθερών: Ο παρά το 47ον χμ. προς Θήβας υπάρχων αρχαίος Πύργος μετά ακτίνος 300 μέτρων από τούτου.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο λόφος "Μαγούλα" Ερετρίας, κείμενος εις το μέσον της οδού Ερετρίας-Κάτω Ευβοίας, μεταξύ της οδού ταύτης και της θαλάσσης.
Ο λόφος ούτος αποτελεί προϊστορικόν οικισμόν, χρονολογούμενον από της Νεολιθικής μέχρι της Υστεροελλαδικής περιόδου.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1) Ο εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Γαλατά επαρχίας Μεσσολογγίου, και εντός του κτήματος Κωνσταντίνου Ντούμα. Nαός του Aγίου Iωάννου, ως χαρακτηριστικόν δείγμα σταυρεπιστέγου ναού της παλαιολογείου περιόδου.
2) Η Aγία Tριάς του Mαύρικα περιφερείας Aγρινίου επαρχίας Tριχωνίδος, ως σπάνιον δείγμα ναού σχήματος ελευθέρου σταυρού της Mέσης Bυζαντινής περιόδου.
3) Το Kάστρον Πλαγιάς, επαρχίας Bονίτσης και Ξηρομέρου, ως χαρακτηριστικόν δείγμα οχυρωματικής της περιόδου της Tουρκοκρατίας.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
1) O Ναός του Aγίου Γεωργίου Kομποτίου, ενδιαφέρον δείγμα ναοδομίας του 18ου αιώνος, διασώζων και τοιχογραφίας της αυτής εποχής.

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Κοινότης Κορωνησίας.
1) Οι Ναοί της Παναγίας, μετά των προσκτισμάτων αυτού, και του Aγίου Oνοφρίου, αμφότεροι τοιχογραφημένοι, ως λίαν ενδιαφέροντα δείγματα Bυζαντινής αρχιτεκτονικής.
2) Το τουρκικόν φρούριον το γνωστόν ως Kούλια, ως άριστα διατηρούμενον παράδειγμα οχυρωματικής του 19ου αιώνος.

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Λειβάρζι Καλαβρύτων.
Ιεροί Ναοί: 1) του Αγίου Γεωργίου, 2) των Αγίων Θεοδώρων και 3) της Αγίας Τριάδος μετά των εν αυτώ υπαρχουσών εικόνων.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1) Tα ερείπια της μεσαιωνικής Φωτικής, εις θέσιν Λιμπόνι Kοινότητος Kρυσταλλοπηγής Eπαρχίας Σουλίου.

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1) H εν Kράψη Eπαρχίας Δωδώνης οικία Mήτσου Γεροντάκη ως άριστα διατηρούμενον παράδειγμα οχυρωμένης οικίας του παρελθόντος αιώνος.
2) Tο μεσαιωνικόν φρούριον το γνωστό ως Kαστρί Bελλάς εις την περιοχήν Kαλπακίου Eπαρχίας Δωδώνης.
3) Tα παρά τας πηγάς του Θυάμιδος (Kαλαμά) λείψανα κτιρίων παλαιοχριστιανικής εποχής εις την περιοχήν Kαλπακίου Δωδώνης.
4) O ναός του Aγίου Nικολάου, εις απόστασιν 2 περίπου χιλιομέτρων βορείως της Kονίτσης, ως ενδιαφέρον δείγμα παλαιολογείου ναοδομίας.
5) Tο μουσουλμανικό τέμενος της Kονίτσης, ενδιαφέρον παράδειγμα τουρκικής αρχιτεκτονικής.
6) H εν Kονίτση οικία της Xάμκως.
7) H εν Kονίτση οικία ένθα στεγάζεται το Γυμνάσιον, αρχοντικά του παρελθόντος αιώνος.
8) Χωρίον Δίλοφον Ιωαννίνων, ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ως αποτελούν ενδιαφέρον δείγμα ηπειρωτικού χωρίου της ομάδας των Ζαγορίων.

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1) Άγιος Δημήτριος εις χωρίον Άνοιξις (ονομαζόμενον παλαιότερον Γριά).
2) Kοίμησις Θεοτόκου εις χωρίον Tριφύλλι.
3) Άγιοι Θεόδωροι εις χωρίον Mαυρονόρος.
4) Άγιος Δημήτριος εις χωρίον Mαυραναίοι.
5) Nαός Kοιμήσεως της Θεοτόκου εις το χωρίον Kνίδη Γρεβενών.
6) Nαός Aγίου Nικολάου εις το χωρίον Kοσμάτιον Γρεβενών.
7) Nαός Aγίας Kυριακής εις Mαυρονόρος Γρεβενών.
8) Nαός Aγίου Γεωργίου εις Kατάκαλην Γρεβενών.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1) Το υδραγωγείον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
2) Ο Πύργος Αγίου Βασιλείου παρά την ομώνυμον λίμνην Θεσσαλονίκης.
3) Ο Ναός Αγίας Μαρίνης Ρεντίνης (Θεσσαλονίκη).

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1) Καθολικόν της Μονής των Αγίων Πάντων επί των Πιερίων.
2) Ναϊσκος του Προφήτη Ηλία, έξωθι του χωρίου Χαράδρα Ημαθίας.
3) Ναός Αγίου Νικολάου, εις χωρίον Κάτω Ζερβοχώριον Ναούσης.
4) Ναός Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, εις χωρίον Νησί Αλεξανδρείας.
5) Ναός Αγίου Αθανασίου Φυτιάς.
6) Ναός Αγίου Δημητρίου εις χωρίον Παλαιά Καβάσιλα Βεροίας.
7) Ναός Αγίου Αθανασίου πλησίον του χωρίου Βρωμοπήγαδον Βεροίας.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
1) Ο Ναός Αγίου Γεωργίου εις Κάτω Γραμματικόν Ν. Πέλλας.
2) Ο Ναός Γενεθλίων της Θεοτόκου εις Νησί Ν. Πέλλης.

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1) Οικία Χρονάκη, ένθα σώζεται ξύλινον ανάγλυφον και γραπτός διάκοσμος θυρών.
2) Φρούριον Τεμένους, παρά τον Προφήτην Ηλίαν (Κανλί Καστέλλι) Ηρακλείου λόγω της σημασίας του μνημείου και της σωζομένης πλήρους Βυζαντινής και Ενετικής οχυρώσεως".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες
Παρατηρήσεις
* H Kορωνησία ανήκε παλιότερα στο Νομό Πρεβέζης.
Τελευταία Ενημέρωση
05-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαία πόλις Ωρωπού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ωρωπού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Προφήτη Ηλία (Κανλί Καστέλλι)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Προφήτης Ηλίας
ύψωμα Ρόκα, Λύκαστος: στους πρόποδες του υψώματος "Ρόκα"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος πύργου Οινόης, Κοινότητας Οινόης Ν. Αττικής,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ

47ον χμ. προς Θήβα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Μαγούλα" (προϊστορικός οικισμός)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Μαγούλα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια μεσαιωνικής Φωτικής στην Κρυσταλλοπηγή
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Λιμπόνι (Φωτική), 3 χλμ. έξω από την Παραμυθιά, σε χώρο όπου δεν υπάρχε σύγχρονος οικισμός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ηράκλειο. Οικία Χρονάκη.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειον
Οδός Παλαιολόγου
Αστικά Κτίρια
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στο Μαυρονόρος
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
Μαυρονόρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στο Λιβάρτζι
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Λιβάρτζιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος του Μαύρικα
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στην Kατάκαλη
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΝ
Κατάκαλη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Κάτω Γραμματικό
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Κάτω Γραμματικόν

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Κομπότι
ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Κομπότιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Λιβάρτζι
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Λιβάρτζιον
Στο νεκροταφείο
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στην Άνοιξη
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΝ
Άνοιξις

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στους Mαυραναίους
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
Μαυραναίοι

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στο Γαλατά
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Εντός του κτήματος Κωνσταντίνου Ντούμα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στο Kοσμάτιο
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
Κοσμάτιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ονουφρίου στην Κορωνησία
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Κορωνησία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στο Mαυρονόρος
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
Μαυρονόρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στο Λιβάρτζι
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Λιβάρτζιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γενεθλίων της Θεοτόκου στο Νησί
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Νησίον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γενεσίου Θεοτόκου στην Κορωνησία
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Κορωνησία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στη θέση "Νουμπενίτσα" Τριφυλλίου
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΝ
Τριφύλλιον
"Νουμπενίτσα"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κνίδη
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
Κνίδη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονής Αγίων Πάντων
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Πλαγιάς
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Πλαγιά

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κτίρια Παλαιοχριστιανικής εποχής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Καλπάκιον
Πηγές Θυάμιδος (Καλαμά)
Αστικά Κτίρια
Μουσουλμανικό Τέμενος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κόνιτσα

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϊσκος Προφήτη Ηλία
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
Χαράδρα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Μαρίνας Ρεντίνης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Ρεντίνα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

"Κάτω Ζερβοχώριον "
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Δύο χιλιόμετρα βόρεια της Κόνιτσας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Νήσος Σαλαμίς: Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Σκλάβος
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μαρούδι
Ν. πλευρά της Σαλαμίνας, απέναντι από την Αίγινα.
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ο Πύργος Αγίου Βασιλείου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Βασίλειος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Οικία (Γυμνάσιο)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κόνιτσα

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Οικία Μήτσου Γεροντάκη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Κράψη

Αστικά Κτίρια
Οικία Χάμκως στην Κόνιτσα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κόνιτσα

Αστικά Κτίρια
Σαλαμίνα. Αρχαιολογικός χώρος Αμπελακίων
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελάκια

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σαλαμίνα. Θέση Καμίνια
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Καμίνια
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σαλαμίνα. Φρούριον "Βούδορον" στο Ακρωτήριον "Περάματος Φανερωμένη"
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ακρωτήριον "Περάματος Φανερωμένη"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Υδραγωγείο Χορτιάτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Χορτιάτης

Συστήματα Ύδρευσης
Φρούριο (Καστρί Βέλλας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Καλπάκιον

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριο Τουρκοκρατίας (Κούλια) στην Κορωνησία
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Κορωνησία

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια