Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45248/2809/14-10-1997 - ΦΕΚ 963/Β/29-10-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Συμπληρωματική κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται συμπληρωματικά ως αρχαιολογικός χώρος το δυτικό τμήμα του αγροκτήματος Πέλλας για την προστασία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Πέλλας, το οποίο συνδέει τις ήδη κηρυγμένες περιοχές στα ΦΕΚ 549/Β/9. 8. 1984 και 661/Β /1.11.1985 και περικλείει και την έκταση της κηρύξεως ταφικού τύμβου στο ΦΕΚ 235/Β/24. 8. 1957. Η κηρυσσόμενη περιοχή εμφανίζεται στο συνημμένο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Πέλλας διαγραμμισμένη και περικλειόμενη από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Α και περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια αρ. 253, 2158, 2172, 320 έως 333, 398 έως 407, 466 έως 496, 2179, 554 έως 586, 597, 2144 και τον κοινόχρηστο χώρο 1549. Η γραμμή μεταξύ των σημείων Α και Β συμπίπτει με το δυτικό όριο του αγροκτήματος Πέλλας".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
29-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πέλλας
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ


Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θρησκευτικοί Χώροι