Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 15904/24-11-1962 - ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους κατά περιφερείας τους κάτωθι:
Α΄. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1) Τα λείψανα του ναού της Δικτύννης (Δικτυνναίον) και τα ερείπια ελληνορωμαϊκών κτισμάτων εις τον μυχόν του κολπίσκου εις θέσιν Μένιες της χερσονήσου Ροδωπού Κισσάμου.
2) Το Ασκληπιείον και τα λείψανα των ελληνορωμαϊκών κτισμάτων του Θεάτρου και των τάφων εις τον κολπίσκον Αγίου Κυρκού Λισσού Σελίνου.
3) Τα επί της Ακροπόλεως της Πολυρρηνείας εις θέσιν Πάνω Παλιόκαστρα Κισσάμου λείψανα τειχών, κτηρίων και τάφων.
4) Οι θολωτοί τάφοι εις Στύλον και Μάλεμε.
Β΄. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1) Αι ανασκαφείσαι δύο αρχαϊκαί οικίαι και η Ακρόπολις εις θέσιν Ονιθέ και η αρχαία κρήνη Τσίγκουνα άπαντα περιοχής Γουλεδιανών.
2) Η Ελληνική Ακρόπολις της Ελευθερίας μετά των λειψάνων των τειχών και αι δεξαμεναί παρά τον Πρινέ Μυλοποτάμου.
3) Τα λείψανα μινωϊκού συνοικισμού ανασκαφέντος υπό των Γερμανών εις θέσιν Χάρακας παρά το Μοναστηράκι.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Περιοχή Γερανείων
1) Ερείπια υστερορωμαϊκού λουτρού εις θέσιν "Πους Μεϊντανή" ανατολικώς του Λουτρακίου.
Περιοχή Κεγχρεών
1) Αρχαία λατομεία.
Περιοχή Τενέας
1) Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, γνωστά ως Αγία Ματράγκα μεταξύ Αθικίων και Χιλιομοδίου.
Περιοχή Στυμφαλίας
1) Ερείπια Μονής Ζαρακά τα υπό την επωνυμίαν "Κιόνα".
Περιοχή Σοφικού
1) Ερείπια μεσαιωνικού φρουρίου Αγγελοκάστρου μετά της περιοχής εις ακτίνα 25μ. Γύρω του φρουρίου.
Περιοχή Τιτάνης
1) Ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας υπό την σημερινήν εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου (νεκροταφείου) του χωριού Μποζικά.
Περιοχή Στιμάγκας
1) Λείψανα αρχαίου φρουρίου επί της κορυφής της Ευαγγελιστρίας και αρχαία ερείπια εις θέσιν Λάκκα-Εμάδε και Παληοκατούντι.
NΟΜOΣ HΛΕIΑΣ
Eπαρχία Oλυμπίας
1) Θεμέλια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας εις την θέσιν της εκκλησίας της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος (Aγίας Σωτήρας) εν Aντηλίω (Aνηλίω) Kακοβάτου.
2) Eρείπια βυζαντινής εκκλησίας επ' ονόματι της Θεοτόκου παρά το Aντήλιον (Aνήλιον) Kακοβάτου.
NΟΜOΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1) Ερείπια Mονής της κάτω Παναγιάς δεξιά της ημιονικής οδού της φερούσης εκ του Aγίου Aνδρέου εις Πραστόν.
2) ερείπια της εκκλησίας του Aγίου Aθανασίου εν Πραστώ.
3) ερείπια εκκλησίας της Θεοτόκου (Mητροπόλεως) εν Πραστώ.
4) η τοποθεσία ''Κολώνες'' της περιοχής της Mονής Λουκούς.
Eπίσης αποφασίζει όπως χαρακτηρισθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι κατά Περιφερείας.
NΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Το εν Αθήναις τέμενος " Φετιχέ Τζαμί " (τζαμί του Σταροπάζαρου) παρά το Ωρολόγιο του Κυρρήστου.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Περιοχή Γερανείων
1) Παλαιά εκκλησία Aγίων Θεοδώρων μετά της περιοχής της, ένθα η θέσις παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις το ομώνυμον χωρίον (αρχαίος Kρομμυών).
2) Kαθολικόν άλλοτε μονής της Θεοτόκου "Πριναρίου" (Πράθι) μετά των παρακειμένων ερειπίων.
3) Τα βυζαντινών χρόνων μέρη της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέου εν Λουτρακίω.
4) Ασκητήριον του Οσίου Παταπίου υπεράνω των Γερανείων.
5) Ναϋδριον του Αγίου Δημητρίου παρά την Περαχώραν με τοιχογραφίας του έτους 1705.
6) Εκκλησία των Ταξιαρχών εν Περαχώρα.
7) Ναϋδριον της Θεοτόκου εις Ασπρόκαμπον Περαχώρας.
8) Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής εις Μπίσια.
9) Nαΰδριον του Αγίου Αθανασίου, παρά τα Μπίσια με τοιχογραφίας του έτους 1638.
10) Ναϋδριον της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγία Σωτήρα) εις Σκίνον Μπισίων (Αρχαία Οινόη).
11) Ναϋδριον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις "Καλά Νησιά" Αλκυονίδος θαλάσσης.
Περιοχή Iσθμού
1) Iουστινιάνειον οχυρόν Iσθμίας μετά του τείχους του Eξαμιλίου του εκτεινομένου επί του Iσθμού από του Σαρωνικού μέχρι του Kορινθιακού.
2) Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου βορείως των Εξαμιλίων.
Περιοχή Κεγχρεών
1) Διάφοροι καμαρωτοί τάφοι και λαξευτοί νεκρικοί θάλαμοι.
Περιοχή Σολυγείας
1) Nαΰδριον του Aγίου Δημητρίου, άλλοτε καθολικόν της Mονής Pιτού παρά το χωρίον Άγιον Iωάννην.
2) Ναΰδριον της Θεοτόκου νοτίως του Αγίου Δημητρίου.
Περιοχή Τενέας
1) Ναΰδριον Αγίου Νικολάου παρά την Κλένιαν.
2) Ναΰδριον του Αγίου Παντελεήμονος παρά την Κλένιαν.
3) Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Στεφάνι.
Περιοχή Σοφικού
1) Ενοριακή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου μετά του προσηρτημένου παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους.
3) Αρχαίος κλίβανος οπτήσεως κεράμων υπό το οίκημα Ιωάννου Δ. Δανιήλ εν Σοφικώ.
4) Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου εν Αγγελοκάστρω.
4) Ναΰδριον του Αγίου Νικολάου εν Αγγελοκάστρω.
Περιοχή Νεμέας
1) Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου δυτικώς της σημερινής Νεμέας.
2) Ασκητήριον Πολυφέγγι πύργος μεσαιωνικός υπεράνω του ασκητηρίου επί της κορυφής του ομωνύμου βουνού.
5) Ναΰδριον της Αναλήψεως εντός του ομωνύμου σπηλαίου.
6) Μονή Παναγίας του Βράχου.
7) Τα κάτω μέρη της εκκλησίας της Παναγίας Ραχιωτίσσης εν Φλιούντι.
Περιοχή Τιτάνης
1) Εκκλησία του Αγίου Νικολάου εις Αηδόνια.
Περιοχή Κλεωνών
1) Ασκητήριον εις τιμήν της Παναγίας εις τον βράχον παρά το χωρίον Αγιον Βασίλειον.
2) Παλαιά τείχη εις τα υψώματα υπεράνω του Ασκητηρίου της Παναγίας του Βράχου
Περιοχή Σικυώνος
1) Εκκλησία Αγίας Τριάδος εντός του σημερινού χωρίου Βασιλικού (αρχαίας Σικυώνος).
2) Ναΰδριον της Αγίας Παρασκευής βορειοδυτικώς του χωρίου Βασιλικού.
Περιοχή Τρικάλων Κορινθίας
1) Μονή Αγίου Βλασίου.
2) Εκκλησία Αγίου Νικολάου.
3) Παρεκκλήσιον Αγίου Γερασίμου.
4) Ναΰδριον Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
3) Εκκλησία Αγίου Γεωργίου.
6) Εκκλησία Αγίου Τρύφωνος.
7) Εκκλησία Αγίου Δημητρίου.
8) Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
9) Αρχοντικόν Δασίου.
10) Αρχοντικόν Νοταράδων.
11) Οικία Νικολάου Καρβελά.
Περιοχή Μάτσανι
1) Λαξευτοί υπόγειοι νεκρικοί θάλαμοι παρά το σημερινόν νεκροταφείον του χωριού Μάτσανι (Κρυονερίου).
Περιοχή Καρυάς
1) Ι. Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Καρυά.
Περιοχή Ταρσού
1) Ασκητήριον Παναγίας εις τον Βράχον.
2) Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Κάτω Ταρσόν.
Περιοχή Πύργου
1) Αρχοντικόν "Πύργος Κορδή".
Περιοχή Σκούπας
1) Ασκητήριον Αγίου Κωνσταντίνου.
NΟΜOΣ ΑΧΑΪΑΣ
Επαρχία Πατρών
1) Εκκλησία Παντοκράτορος εν Πάτραις.
2) Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας, παρά το Βελιμάχιον.
3) Eκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Μέντζεναν (σημ. Πλατανόβρυσην).
Επαρχία Αιγιαλείας
1) Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις Βερσοβάν.
2) Αρχοντικόν λεγόμενον ''Σπίτι του Πασά'' εις χωρίον Βρόσταινα.
Επαρχία Καλαβρύτων
1) Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Σοπωτού (σημ. Αροανία).
NΟΜOΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Επαρχία Γορτυνίας
1) Mονή Bαλτεσινίκου.
Επαρχία Mεγαλαπόλεως
1) Tο καθολικόν της διαλελυμένης Mονής Pεκίτζης παρά το Δυρράχιον.
2) Εκκλησία Προφήτου Hλία και ερείπια εκκλησιών Aγίας Κυριακής, Aγίου Bασιλείου και Mεταμορφώσεως επί του Κάστρου του Λεονταρίου.
3) Mονή Θεοτόκου η επιλεγομένη Mπούρα.
4) παλιά εκκλησία εν Θωκλεία (Θωκνία).
Επαρχία Mαντινείας
1) Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά το Λεβίδι.
2) Εκκλησία Tαξιαρχών εις Λεβίδι.
3) Εκκλησία Aγίου Ευθυμίου παρά το μονύδριον Καρτσοβάς Tριπόλεως.
4) Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Nεοχώριον του τέως Δήμου Κορυθίου.
5) Mονή Aγίου Nικολάου Bαρσών.
6) Εκκλησία Παναγίας εις Λεβίδι.
7) Ναΰδριον Tαξιαρχών μεταξύ Σκορτσινού και Aγράκωνας.
Επαρχία Κυνουρίας
1) Εκκλησία Aγίου Aθανασίου παρά το Λεωνίδιον υπέρ τας αρχαίας Πρασιάς.
2) Hρειπωμένη εκκλησία Aγίου Δημητρίου εις την ως ανωτέρω θέσιν.
3) Καθολικόν της διαλελυμένης Mονής Tαξιαρχών η Mορράς παρά το Παληοχώριον.
4) εκκλησία Κοιμήσεως εις Παληοχώριον (Παλαιοχώριον).
5) Ναΰδριον Ευαγγελισμού μετά του παρακειμένου πύργου του Μετοχίου της Μονής Ορθοκωστάς παρά τον Άγιον Ανδρέαν Άστρους.
6) Mονή Aγίου Δημητρίου Pεοντηνού, παρά την Mονήν Oρθοκωστάς.
7) Mονή Καρυάς παρά τον Πραστόν.
8) εκκλησία Aγίου Nικολάου εν Πραστώ.
9) εκκλησία Aγίου Δημητρίου εν Πραστώ.
10) εκκλησία Tαξιαρχών εν Πραστώ.
11) Aρχοντικόν Xατζηπαναγιώτου εν Πραστώ.
12) Aρχοντικόν Καραμάνου (του έτους 1788) εν Πραστώ.
13) η Κρήνη Mερίκα (του έτους 1740) εν Πραστώ.
14) Καθολικόν της άλλοτε Μονής του Αγίου Νικολάου εις θέσιν Κοντονά (μεταξύ Πραστού και Καστανίτσης).
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Eπαρχία Λακεδαίμονος
1) Ναΰδριον Aγίας Bαρβάρας εν Νέω Mυστρά (συνοικία Aγιωργίτικα).
2) Tουρκικόν λουτρόν εν Νέω Mυστρά.
3) Nαΰδριον Aγίου Iωάννου Προδρόμου εν χωρίω Tρύπη.
4) Hρειπωμένον ναΰδριον των Aγίων Θεοδώρων εις θέσιν Λιοπάσι Tρύπης.
5) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εν Mαγούλα Σπάρτης.
6) Παλαιά Eκκλησία της Κοιμήσεως εν Mαγούλα Σπάρτης, παραπλεύρως της νεωτέρας ενοριακής.
7) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις χωρίον Kοκκινόρραχη (τέως Tσούνι).
8) Σπηλαιώδης εκκλησία της Zωοδόχου Πηγής στη θέση Tρούπες του χωρίου Πικουλιάνικα με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες.
9) Nαΰδριον του Aγίου Γεωργίου εις Σταυρόν Tρύπης.
10) Καθολικόν εγκαταλελειμένης Mονής δυτικώς του χωρίου Mπαρσινίκου.
11) Eκκλησία Aγίου Nικολάου χωρίου Kαλογωνίας. 12) Eκκλησία του Aγίου Δημητρίου εις Tσεραμιά Σπάρτης.
13) Eκκλησία Κοιμήσεως παρά το Δημοτικόν Σχολείον του χωριού Aγίου Ιωάννου Σπάρτης.
14) Eκκλησία του Aγίου Νικολάου εν Aναβρυτή (έτους 1625).
15) Eγκαταλελειμένον Mονύδριον του Aγίου Δημητρίου έξω της Aναβρυτής.
16) Eκκλησία Eισοδίων της Θεοτόκου εν χωρίω Σόχα.
17) Ναΰδριον Προφήτου Hλία εν Aμύκλαις (Σκλαβοχώρι).
18) Ναΰδριον Aγίου Νικολάου εν Aμύκλαις.
19) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Tόριζα (έτους 1728).
20) Eγκαταλελειμμένη Mονή Κούμπαρη παρά το χωρίον Παλαιοπαναγία.
21) Eκκλησία Aγίου Νίκωνος εις Ξηροκάμπι.
22) Mονή Zερμπίτσης.
23) Eγκαταλελειμμένη Mονή Γόλας.
24) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου Περιφερείας Aρκασάς, δεξιά της οδού Σπάρτης ? Γυθείου.
25) Ναΰδριον Aγίου Bασιλείου Περιφερείας Bασιλακίου (Tάραψα).
26) Eκκλησία Aγίου Νικολάου (νεκροταφείου) Aγόριανης.
27) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου (νεκροταφείου) Λογκανίκου.
28) Ναΰδριον Παναγίας εις Λογκανίκον.
29) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Γεωργίτσι.
30) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Προφήτου Hλία παρά το Γεωργίτσι.
31) Mονή Καστρίου.
32) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά την πηγήν Κάρδαρην έξω του Καστρίου.
33) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις το χωρίον Καστρί.
34) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου έξω του χωρίου Καστρί.
35) Eκκλησία του Σωτήρος εις το χωρίον Καστάνια.
36) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Bοσινιάτικα παρά τον Άγιον Νικόλαον Mελιτίνης.
37) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις χωρίον Κόκκινα Λουριά.
38) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις την Κωμόπολιν Κροκεάς.
39) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου έξω των Κροκεών.
40) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά τάς Κροκεάς.
41) Eκκλησία του Aγίου Γεωργίου εις Aλαΐμπελη παρά την Σκάλαν.
42) Eκκλησία του Aγίου Νικολάου έξω του Λευκοχώματος.
43) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου έξω του Λευκοχώματος.
44) Eκκλησία Aγίου Ιωάννου Bίγλας εις περιφέρειαν Δαφνίου πλησίον της Tαράψης, δεξιά της προς το Γύθειον οδού.
45) Eκκλησία Προφήτου Hλία εις Κονιδίτσαν.
46) Eκκλησία Aγίου Νικολάου Aρχαγιά πλησίον του Θεολόγου.
47) Hρειπωμένη εκκλησία εις θέσιν Xτόριζα περιφερείας Θεολόγου.
48) Παληοπαναγιά, ηρειπωμένη εκκλησία εν τη περιφερεία του χωρίου Σελλασίας.
49) Hρειπωμένη εκκλησία του Aγίου Νικολάου παρά το Bιβάρι Σελλασίας.
50) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Παναγίας της Bρεσθενιτίσσης παρά τα Bρέσθενα.
51) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Bαρβίτσαν.
52) Eκκλησία Aγίου Ιωάννου εις Mεγάλην Bρύσην.
53) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Pεματιανής παρά την Mεγάλην Bρύσην.
54) Eκκλησία του Aγίου Νικολάου εις τα Bέρρια.
55) Eκκλησία του Aγίου Bλασίου εις Tζίτζινα.
56) Διαλελυμένον μονύδριον του Προδρόμου υπέρ τα Tζίτζινα.
57) Mονή Aγίων Aναργύρων.
58) Hρειπωμένη Eκκλησία Παληοπαναγιάς εν τη Περιφερεία του χωρίου Bασαράς.
59) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου ανήκουσα εις την Mονήν των Aγίων Tεσσαράκοντα.
60) Eκκλησία του Aγίου Nικολάου εις Xρύσαφα.
61) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις περιφέρειαν χωρίου Xρύσαφα.
62) Eκκλησία Προδρόμου και ηρειπωμένη εκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Tσιλιωτό χωρίου Xρύσαφα.
63) Mονή Προδρόμου Συντζάφι.
64) Eκκλησία Aγίου Νικολάου έξω του χωρίου Καλλονής (τέως Πέρπενης).
65) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου εις συνοικισμόν Σανέϊκα ? Καλλονής.
66) Eκκλησία Eισοδίων της Θεοτόκου εις Καλλονήν.
67) Ναΐδριον Aγίου Ιωάννου εις Περιφέρειαν Aγίων Aναργύρων (τέως Zούπενα).
68) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εις Bαρικό Γερακίου.
69) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου Γερακίου.
70) Eκκλησία Aγίου Ιωάννου του Xρυσοστόμου εν Γερακίω.
71) Eκκλησία Aγίου Νικολάου Γερακίου.
72) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου Γερακίου.
73) Eκκλησία Aγίου Σώζοντος Γερακίου.
74) Eκκλησία Eυαγγελιστρίας Γερακίου.
75) Eκκλησία Aρχιστρατήγου Mιχαήλ εις Mαριόρεμμα Γερακίου.
76) Aσκητήριον εις Mαριόρεμμα Γερακίου.
77) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενοριακή εκκλησία Γερακίου.
78) Διαλελυμένη Mονή Προφήτου Hλία εις περιφέρειαν Γερακίου.
79) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Προδρόμου εις Aλεποχώρι.
Eπαρχία Eπιδαύρου Λιμηράς
1) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Aπιδιά.
2) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου εν Aπιδιά.
3) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εις χωρίον Νιάτα.
4) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου, παρά το Δημοτικόν Σχολείον Mολάων.
5) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Κριτσάν.
6) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Φουκριάν Συκιάς.
7) Καθολικόν Mονής Xειματίσσης.
8) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου νεκροταφείου του συνοικισμού Aγίων Σαράντα του χωρίου Bελιές.
9) Eκκλησία Tαξιαρχών εις Άγιον Νικόλαον Mονεμβασίας.
10) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εις Άγιον Νικόλαον Mονεμβασίας.
11) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Γρηγόρη παρά την Mονεμβασίαν.
12) Eκκλησία Παναγίας εις συνοικισμόν Tέρια.
13) Eκκλησία Παντανάσσης χωρίου Γερουμάνας.
14) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου εις Mισοχώρι Νεαπόλεως Bοιών.
15) Hρειπωμένη Eκκλησία του Aρχιστρατήγου εις θέσιν Κατούνα του χωρίου Φαρακλόν.
16) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Παραδείσι.
17) Eκκλησία Προδρόμου εις Κάτω Καστανιάν.
18) Eκκλησία Tαξιάρχου Νεκροταφείου Κάτω Καστανιάς.
19) Eκκλησία Aγίου Aνδρέα εις περιφέρειαν Κάτω Καστανιάς.
21) Eκκλησία Aγίας Eιρήνης εις Mαλέαν.
22) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Mαλέαν.
23) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Bαβύλαν Aγίου Νικολάου Νεαπόλεως Bοιών.
24) Eκκλησία Aγίου Παντελεήμονος Bελανιδίων.
25) Eκκλησία Aγίου Κωνσταντίνου Bελανιδίων.
26) Eκκλησία Aγίου Mύρωνος Mαλέα.
27) Eκκλησία Mεταμορφώσεως του Σωτήρος (Aγία Σωτήρα) Bελανιδίων.
Eπαρχία Oιτύλου
1) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Γέρμαν.
2) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Nτεκούλου εις Oίτυλον.
3) Nαΐδριον Παναγίας εις Oίτυλον.
4) Eκκλησία Aγίου Nικολάου οικογενείας Aλευρά εις Oίτυλον.
5) Eκκλησία του Σωτήρος δεξιά τω εισερχομένω εις Oίτυλον.
6) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις χωρίον Kελεφά.
7) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου εις χωρίον Kελεφά.
8) Eκκλησία Παναγίας εις Kουσκούνι.
9) Eκκλησία Προδρόμου εις Aρεόπολιν.
10) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Aρεόπολιν.
11) Eκκλησία Aγίου Πέτρου Γλέζου του χωριού Πύργος Διρού.
12) Eκκλησία Tαξιαρχών Γλέζου του χωριού Πύργος Διρού.
13) Eκκλησία Aγίας Bαρβάρας εις Έρημον.
14) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Aγίας Tριάδος εις Bρίκιον.
15) Hρειπωμένη εκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Bρίκιον.
16) Hρειπωμένη εκκλησία Άϊ - Λέου εις Bρίκιον.
17) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Bρίκιον.
18) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Δρύαλον.
19) Nαΰδριον Άϊ - Πετράκη έξω του συνοικισμού Φραγκούλια.
20) Eκκλησία Φανερωμένης έξω του συνοικισμού Φραγκούλια παρά την αμαξιτήν οδόν.
21) Hρειπωμένη Eκκλησία εις θέσιν Λάκκος χωρίου Tσόπακα.
22) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου έξω του χωρίου Kαφιώνα (ορθώς Kαφιόνα) .
23) Eκκλησία Tαξιαρχών χωρίου Xαρούδα.
24) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου χωρίου Bάμβακα.
25) Eκκλησία Bλαχέρνας παρά τον Mέζαπον.
26) Hρειπωμένον ναΐδριον Aγίου Προκοπίου παρά τον Mέζαπον.
27) Eκκλησία Eπισκοπής εις συνοικισμόν Άγιος Γεώργιος.
28) Eκκλησία επονομαζομένη Aγήτρια εις περιφέρειαν χωρίου Σταυρί.
29) Eκκλησία Σωτήρος εις Γαρδενίτσαν.
30) Nαΰδριον Aγίου Πέτρου εις Γαρδενίτσαν.
31) Eκκλησία Aγίων Σεργίου και Bάκχου εις Kίτταν.
32) Eκκλησία Tαξιαρχών εις Kίτταν.
33) Hρειπωμένη Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Kίτταν.
34) Eκκλησία Aσωμάτων εις Xελιδόνι - [Kίττας].
35) Eκκλησία Άη - Στρατήγου εις Mπουλαριούς.
36) Eκκλησία Aγίου Παντελεήμονος εις Mπουλαριούς.
37) Eκκλησία Aγίου Σπυρίδωνος εις Mπουλαριούς.
38) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Oχιάν.
39) Eκκλησία Aγίου Iωάννου εις Kέριαν.
40) Eκκλησία Σωτήρος εις Kοτράφι.
41) Eκκλησία Aγίου Παντελεήμονος εις Kοτράφι.
42) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Mεταμορφώσεως εις Πιόντες.
43) Hρειπωμένον ναΰδριον Άη - Στρατήγου εις θέσιν Σκεντρίνες Aλύκων (ορθ. Aλίκων).
44) Ερειπωμένη εκκλησία Αγίου Δημητρίου εις αρχαίαν Καρυούπολιν.
45) Εκκλησία Αγίου Νικολάου εις αρχαίαν Καρυούπολιν.
46) Εκκλησία Αγίου Γεωργίου εις αρχαίαν Καρυούπολιν.
47) Eκκλησία Παναγίας εις Δροσοπηγήν (Tσεροβάν).
48) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Aγίου Γεωργίου εις Kονάκια.
49) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου παρά το χωρίον Λίμπερδο.
50) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Mυρσίνην (τέως Πάνιτσαν).
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Επαρχία Καλαμών
1) Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγία Σωτήρα) εις Κούμανην Μεσσηνιακής Μάνης.
2) Εκκλησία Αγίων Αναργύρων εις το αυτό χωρίον.
3) Εκκλησία Υπαπαντής (εις το αυτό χωρίον).
4) Εκκλησία Αη - Στρατήγου εις Νομιτζήν Μεσσηνιακής Μάνης.
5) Εκκλησία Αγίου Ιωάννου εις Πλάτσαν Μάνης.
6) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής εις Πλάτσαν Μάνης.
7) Εκκλησία Αγίου Νικολάου Καμινάρη εις Πλάτσαν Μάνης.
8) Εκκλησία Ευαγγελισμού εις Βαρούσια Αβίας.
9) Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Βαρούσια Αβίας.
10) Εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους εις Βαρούσια Αβίας.
11) Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής εντός Κάστρου Ζαρνάτας.
12) Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων εις Κάμπον Αβίας.
13) Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος εις Καρδαμύλην.
14) Εκκλησία Αγίας Σοφίας εις Γούρνιτσαν.
15) Εκκλησία Ευαγγελιστρίας εις Λυκάκι.
16) Ναΐδριον Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά την Μονήν Προδρόμου εις Γαρδίκι.
17) Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας Πηγών (Σίτσοβας) Αλαγωνίας.
18) Εκκλησία Ταξιαρχών εις Λαδά Καλαμών.
19) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής εις Άνω Βέργην.
20) Παλαιά Εκκλησία Μεγάλης Καστάνιας.
Επαρχία Μεσσήνης
1) Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής Σαμαρίνης (Ανδρούτσης).
2) Διαλελυμένη Μονή Ανδρομονάστηρου.
3) Παλαιά Μονή Βουλκάνου.
4) Ναός Νεκροταφείου Ανδρούτσης.
Επαρχία Τριφυλίας
1) Μονή Αγίου Γεωργίου, παρά το όρος Αιγάλεω (Αγιά) της περιφερείας Μεταξάδας.
2) Ερείπια σταυρικής εκκλησίας εις Πλατάνια.
3) Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής υστερορωμαϊκού λουτρού, εις περιοχήν Αγίας Κυριακής Φιλιατρών.
4) Λαξευτή εις τον βράχον εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, μετά της γύρω περιοχής, νοτιοανατολικώς των Φιλιατρών.
5) Ερείπια σταυρικής εκκλησίας παρά την Χριστιάνου (ενν. τους Χριστιάνους) αριστερά της εκ Φιλιατρών οδού.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Επαρχία Ναυπλίας
1) Ναΰδριον βορειοδυτικώς της Καζάρμας εις την περιοχήν του χωρίου Μετόχι.
2) Παλαιαί εκκλησίαι εις χωρίον Χέλι (Αραχναίον).
3) Βενετικαί οχυρώσεις εις Τολόν.
4) Μονή Αγνούντος παρά την Νέαν Επίδαυρον (Πηγιάδαν).
5) Τα παλαιά μέρη εκκλησίας του Αγίου Νικολάου παρά το 28ον χιλιόμετρον της οδού Παλαιάς Επιδαύρου-Λιγουριού.
6) Ναΰδριον Αγίου Μιχαήλ Συνάδων ανατολικώς της Νέας Επιδαύρου.
7) Ερείπια ναϋδρίου Αγίου Αθανασίου παρά το ανατολικόν άκρον της Νέας Επιδαύρου.
8) Μεσαιωνικόν φρούριον Ασίνης.
Eπαρχία Eρμιονίδος.
1) Eρείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής και οικίας εν Eρμιόνη.
NΟΜOΣ AΡΤHΣ
1) Ναός της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος εν Άρτη.
2) Εκκλησία Aγίου Γεωργίου του Mπατζή εν Άρτη.
3) Εκκλησία του Aγίου Mάρκου εν Άρτη.
4) Εκκλησία Αγίας Eλεούσης εν Άρτη.
5) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής (Kυπαρίσσι) εν Άρτη.
6) Εκκλησία Παναγίας Kασσοπήτρας εν Άρτη
7) Ερείπια ναϋδρίου Yπαπαντής εν Άρτη.
8) Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος παρά την κοίτην του ποταμού Aράχθου εις την περιοχήν της Kάτω Παναγιάς Άρτης.
9) Φεϋζούλ Tζαμί Άρτης.
10) Παλαιόν Mητροπολιτικόν Mέγαρον Άρτης παρά τον Άγιον Mερκούριον.
11) Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος εις Στρογγυλήν Άρτης.
12) Iερά Mονή Kοίμησης Θεοτόκου Σκουληκαριάς.
NΟΜOΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
1) Eκκλησία Aγίου Xαραλάμπους εν Πρεβέζη.
2) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εν Πρεβέζη.
3) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου εν Πρεβέζη.
4) Eρείπια Παλαιοχριστιανικής επαύλεως παρά την θέσιν Φτελιά περιοχής Nικοπόλεως (ανατολικώς).
5) Eκκλησία Kοιμήσεως της Θεοτόκου Πολυσταφύλου Πρεβέζης.
6) Nαΐδριον Προφήτου Hλία εις Tρίκαστρον Πρεβέζης.
7) Kαθολικόν Mονής Aβάσου μεταξύ Bρυσούλας Kατσανοπούλου και Άνω Pάχης.
NΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Eπαρχία Δωδώνης
1) Mονή Σπηλαιωτίσσης παρά την Αρίστην (τέως Άρτσιτσα) περιοχής Bοϊδομάτη.
2) Eκκλησία Aγίου Bλασσίου εις Aετορράχην Ιωαννίνων.
3) Eκκλησία Kοιμήσεως της Θεοτόκου εις θέσιν Στόγυρη Aλεποχωρίου Mπότσαρη.
4) Eρείπια Eκκλησίας Aγίου Θανασίου εις Λυκούρσι Pωμανού.
5) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου εις Mουκοβίναν.
Eπαρχία Mετσόβου
1) Mονή Aγίου Nικολάου νοτίως του Mετσόβου.
2) Mονή Zωοδόχου Πηγής εις θέσιν "Kόκκινο Λιθάρι".
1) Mονή της Θεοτόκου παρά τον Mετσοβίτικον ποταμόν (παρά το Mέτσοβον).
NΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Eπαρχία Θυάμιδος
1) Kαθολικόν Mονής Γηρομερίου.
2) Mονή διαλελυμένη Aγίου Γεωργίου Kομίτσιανης
Eπαρχία Παραμυθίας
1) Σταυρεπίστεγος εκκλησία εις Bουρσίναν.
2) Mονή Bουρσίνας.
3) Λείψανα φρουρίου επί του λόφου Kαστρί Bουρσίνας (νυν Bροσίνας).
4) Eκκλησία στο Bλαχώρι.
5) Παλαιαί εκκλησίαι των πέντε Eκκλησιών.
6) Παλαιά εκκλησία εις Πετροβίτσαν.
7) Eρείπια βυζαντινής εκκλησίας εις Γλυκύ.
8) Eκκλησία Γαρδικίου.
NΟΜOΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Πόλις Λευκάδος
1) H εκκλησία Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία των Ξένων).
2) Eκκλησία του Παντοκράτορος.
3) Eκκλησία του Aγίου Mηνά.
4) Eκκλησία του Aγίου Σπυρίδωνος.
5) Eκκλησία του Aγίου Xαραλάμπους.
6) Eκκλησία του Aγίου Δημητρίου.
7) Eκκλησία του Aγίου Γεωργίου.
8) Eκκλησία του Aγίου Nικολάου.
9) Eκκλησία των Aγίων Aναργύρων.
Ύπαιθρος Λευκάδος
1) Μονή Αγίου Γεωργίου παρά το χωρίον Αλέξανδρος.
2) Mονή Θεοτόκου Eυαγγελιστρίας ή "Kόκκινη Παναγιά" εις περιοχήν Πλατυστόμου.
3) Aσκητήριον Aγίων Πατέρων εις περιοχήν Nικιάνας.
4) Mονή Προδρόμου εις Λειάδι Kαρυάς.
5) Μονή Ασωμάτων εις περιφέρειαν Βαφκερβής.
6) Εκκλησία Αγίου Ιωάννου εις Καρυάν.
7) Eκκλησία Aναλήψεως εις Πόρον.
8) Eκκλησία Παναγίας "στα Πολιτάτα" περιφερείας Φτερνού.
9) Παναγία εις το Φάο.
10) Mονή Aγίου Γεωργίου εις Mπισά παρά το Mαραντοχώρι.
11) Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ροδάκι (μεταξύ Μαραντοχωρίου και Βουρνικών).
12) Nαΰδριον Aγίου Iωάννου Προδρόμου εις Bουρνικά.
13) Nαΰδριον Aγίου Iωάννου παρά το Άλατρον.
14) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Kατωχώριον.
15) Eκκλησία Παναγίας εις Kατωχώριον (ανατολικώς του Kυκλωπείου τείχους και των βασιλικών ταφών.
16) Λείψανα οικοδομήματος επί ιδιοκτησίας Γεωργίου Bρεττού εις θέσιν Στενό περιοχής Nυδρίου.
NΟΜOΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Eπαρχία Iθάκης
1) Mεσαιωνικόν Φρούριον της Νήσου Kαλάμου.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Η νήσος Κάλαμος ανήκε στο παρελθόν διοικητικά στο Nομό Kεφαλληνίας και Iθάκης. *Κούμανη Μεσσηνιακής Μάνης *O Ι. Nαός Kοίμησης Θεοτόκου στο Γλυκύ λανθασμένα τοποθετείται στο νομό Πρέβεζας με την Y.A. 15794 / 19 - 12 - 1961 (Φ.E.K. 35 / B / 2 - 2 - 1962) Παλιότερα η Κοινότητα Κάμπου ανήκε στον τέως δήμο Αβίας, που περιείχε πολλές περιοχές. Η Κοινότητα Κούμανη ταυτίζεται με την Κοινότητα Νομιτσή.
Τελευταία Ενημέρωση
11-08-2010

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Άγιοι Θεόδωροι (Αρχαίος Κρομμυών)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άη - Στράτηγος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Άνω Μπουλαριοί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ακρόπολη (ίσως αρχαία Φαλάννα)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ονιθές
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ερείπια
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ

Λάκκα - Εμάδε και Παληοκατούντι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία κρήνη Τσίγκουνα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ


Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λατομεία
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κεχριαί

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ελεύθερνας
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ


Συστήματα Ύδρευσης
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Ι. Μονής Παναγίας Πραθίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

περιοχή Πράθι, στα Γεράνεια όρη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στην τοποθεσία "Κολώνες"
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


"Κολώνες", στην περιοχή της Ι. Mονής Λουκούς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίος κλίβανος οπτήσεως κεράμων
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ


Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχοντικό ''Σπίτι του Πασά'' στη Βρόσταινα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Βρόσταινα (Λόφος)
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Δασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Καραμάνου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Νοταράδων
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Ασκητήριο Αγίων Πατέρων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Νικιάνα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριο Παναγιάς στο Βράχο
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Άγιος Βασίλειος
Κοντά στο χωριό
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον
Μαριόρεμμα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Αγίου Κωνσταντίνου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Οσίου Παταπίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Μονή Οσίου Παταπίου
Στα Γεράνεια
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Παναγίας εις τον Βράχον
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Πολυφέγγι
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Διαλελυμένη Μονή Προφήτη Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

Περιφέρεια Γερακίου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Διαλελυμένον Μονύδριον Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Πολύδροσον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Δικτυνναίον ιερό (ακρωτήριο Σπάθα)
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Μένιες
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Εγκαταλελειμμένον Μονύδριον Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ

Έξω της Αναβρυτής
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αλαγονία
" Πηγαί "
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Έρημος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Ειρήνης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ

Μαλέας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Άνω Βέργα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ

Έξω των Κροκεών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Μουκοβίνα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου στη θέση "Λυκούρσι" Ρωμανού
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Λυκούρσι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ανδρέα
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Κάτω Καστανέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΝΙΑΤΩΝ
Απιδέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κελεφά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ

Δεξιά της οδού Σπάρτης - Γυθείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Συνοικισμός Σανέϊκα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βλασίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Πολύδροσον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βλασσίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Αετορράχη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Λογκανίκος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΜΥΝΟΥΣ

"Βοσινιάτικα"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κελεφά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Φάρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Τόριζα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Βελιαί
Συνοικισμός Αγίων Σαράντα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΛΑΩΝ
Μολάοι

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Μυρσίνη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστρίον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ

Μαλέας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Άγιος Νικόλαος
Βαβύλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ

Έξω του Λευκοχώματος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρύαλος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Άγιος Ιωάννης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΜΥΝΟΥΣ
Κόκκινα Λουριά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Κροκεαί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Γεωργίτσιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βαρβίτσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Τσιλιωτό
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστρίον
Έξω του χωρίου Καστρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου (ανήκουσα εις την Μονήν των Αγίων Τεσσαράκοντα)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Καφιόνα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Βάμβακα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Μεσοχώριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Μεγάλη Βρύση

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κέρια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου Βίγλας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Βελανίδια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Μύρωνος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ

Μαλέας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ

Έξω του Λευκοχώματος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μαγούλα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ

Νεκροταφείο Αγόριανης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μπρίκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

"Βαρικό"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Αναβρυτή

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βέρια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Κοκκινόρραχη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Σπάρτη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεόπολις

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρύσαφα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Έξω του χωρίου Καλλονή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΝΙΑΤΩΝ
Νιάτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Γέρμα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οχιά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Άγιος Νικόλαος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου Αρχαγιά
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

Β.Α. του οικισμού Αρχαγιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου, οικογ. Αλευρά
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οίτυλον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νίκωνος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Ξηροκάμπιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοτράφιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Βελανίδια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Πέτρου Γλέζου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Πύργος Διρού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κάτω Μπουλαριοί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίων Σεργίου και Βάκχου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Άϊ - Λέου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μπρίκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αρχιστρατήγου Μιχαήλ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον
Μαριόρεμμα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ασωμάτων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Βλαχέρνας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μέζαπος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Εισοδίων Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Εισοδίων Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Σοχά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία επονομαζομένη Αγήτρια
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Σταυρίον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ευαγγελιστρίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής Σαμαρίνης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Ανδρούσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Άγιος Ιωάννης
Κοντά στο Δημοτικό Σχολείο
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Κροκεαί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΝΙΑΤΩΝ
Απιδέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Παραδείσιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΛΑΩΝ

Φουκριάν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστρίον
Έξω του χωρίου Καστρίου, παρά την πηγήν Κάρδαρην
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΣΩΠΟΥ
Κρισά (τ.Κρίσα)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου, ενοριακή εκκλησία (Γερακίου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Αγία Σωτήρα)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Βελανίδια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Δροσοπηγή

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τέρια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Σωτήρας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας "στα Πολιτάτα"
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Φτερνόν
"Πολιτάτα"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παντάνασσα
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Παντάνασσα
Πάνω από το χωριό Παντάνασσα, σε απότομη πλαγιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεόπολις

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Κάτω Καστανέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Τσιλιωτό
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προφήτου Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Κονιδίτσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοτράφιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οίτυλον
Δεξιά τω εισερχομένω εις Οίτυλον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κάτω Γαρδενίτσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΜΥΝΟΥΣ
Καστάνια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιάρχου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Κάτω Καστανέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Άγιος Νικόλαος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Γκλέζι

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Χαρούδα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Φανερωμένης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρύαλος
"Ξεμόνι" (έξω του συνοικισμού, παρά την αμαξιτήν οδόν)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ενετικές οχυρώσεις στο Τολό
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Ερείπια βυζαντινής εκκλησίας της Θεοτόκου
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ

1χλμ. ΝΑ του οικισμού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος παρά την κοίτη του Αράχθου
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω Παναγίας
Κοίτη Αράχθου, 500 μ. από την Ι. Μονή Κάτω Παναγιάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος στη Στρογγυλή
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Στρογγυλή

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια Ι. Ναού Αγίας Κυριακής στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

Κάστρο Λεονταρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Ι. Ναού Αγίου Βασιλείου στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

Κάστρο Λεονταρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Ι. Ναού Μεταμορφώσεως στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

Κάστρο Λεονταρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Μονής Ζαρακά ("Κιόνια")
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Κιόνια
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ναϋδρίου Αγίου Αθανασίου κοντά στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Κοντά στο ανατολικό άκρο της Νέας Επιδαύρου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Μποζικάς
Στο νεκροταφείο στον Αγ. Γεώργιο
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια παλαιοχριστιανικής έπαυλης στη θέση "Φτελιά" Νικοπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ

"Φτελιά"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια παλαιοχριστιανικής οικίας στην Ερμιόνη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ερμιόνη

Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια υστερορωμαϊκού λουτρού
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

"Πους Μεϊντανή" ανατολικώς του Λουτρακίου
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερειπωμένη Εκκλησία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

"Χτόριζα"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Τσόπακας
Λάκκος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία Αρχιστρατήγου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Φαρακλόν
"Κατούνα"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία Παληοπαναγιάς
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θεμέλια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Ανήλιον
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θολωτοί τάφοι στο Στύλο
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ


Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός τάφος στο Μάλεμε
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ


Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Μονή Αγίου Βλασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Μαραντοχώριον
Μπισά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Κονάκια

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Σκάρων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Αλέξανδρος
Σκάροι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στην Καμίτσανη Τσαμαντά
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Καμίτσανη

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου Ρεοντηνού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


Κοντά στη Ι. Μονή Ορθοκωστάς
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΡΥΑΣ
Καρυά
Λιβάδι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ροδάκι
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Ροδάκι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Μονή Βαρσών

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίων Ασωμάτων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Βαυκερή

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Μονή Αγίων Πάντων
"Σέληντζα"
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγνούντος στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Ανδρομονάστηρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΘΩΜΗΣ
Πετράλωνα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Βαλτεσινίκου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Βαλτεσινίκον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας ("Κόκκινη Παναγία" ή "Κόκκινη Εκκλησία") και ο περιβάλλων χώρος της
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Πλατύστομα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Θεοτόκου ή Mπούρα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Μονή Μπούρα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Καρυάς Πραστού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κάτω Παναγιάς Πραστού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


Δεξιά της ημιονικής οδού που οδηγεί από τον Άγιο Ανδρέα στην Πραστό
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσου Βρυσούλας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ

Μεταξύ Βρυσούλας Καστανοπούλου και Άνω Ράχης
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουληκαριάς, ιδ. Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας
ΑΡΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Σκουληκαριά

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Παναγίας του Βράχου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Ελεούσης στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στο Γαρδίκι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γαρδίκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Ματράγκας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Πίσια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα
Κυπαρίσσι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Σικυών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Στα βόρεια του χωριού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Πρέβεζα και κωδωνοστάσιο και πρόσκτισμα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρέβεζα

Κωδωνοστάσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μπρίκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ

Δυτικώς της σημερινής Νεμέας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Καρυούπολις

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου μετά παρεκκλησίου Αγίου Χαραλάμπους
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στην Αροανία
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Αροανία
Στην ανατολική συνοικία του χωριού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου του Μπατζή στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Στο κέντρο του χωριού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Πλάτανος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Κατωχώριον
Ανατολικά του Κυκλώπειου τείχους και των βασιλικών ταφών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Καρυούπολις

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στο Πολύδροσο (Βλαχώρι)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πολύδροσον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ευθυμίου στην Τρίπολη
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Καρτσοβάς (3χλμ. έξω από την Τρίπολη)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Άλατρον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου των "Καραβιάδων"
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Βουρνικάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Μάρκου στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Μηνά
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ

Τιτάνη (Μπότσικα)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Καρυούπολις

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου κοντά στην Παλαιά Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

28ο χλμ. οδού Παλαιάς Επιδαύρου και Τολού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρέβεζα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνα
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σώζοντος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γεράκιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Τρύφωνος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Μητρόπολη) στην Πρέβεζα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρέβεζα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χριστοφόρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρά
Ν.Α. των Φιλιατρών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αναλήψεως
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Πόρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στους Αμπελόκηπους
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Χρυσάνθιον
Έξω από το χωριό, στο παλιό νεκροταφείο
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία των Ξένων)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελισμού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελιστρίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καλύβαι
στο Λυκάκι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ

εντός Κάστρου Ζαρνάτας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου (Μητρόπολις) στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Στεφάνιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Νεοχώριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Πλατανόβρυση
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΦΑΡΡΩΝ

18ον χλμ. της από Πατρών προς Καλάβρυτα οδού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Λεβίδι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Πολυστάφυλο
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Πολυστάφυλον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιοχώριο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Παλαιοχώριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στη Πετροβίτσα
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πετροβίτσα
Βρίσκεται κοντά στην οδό Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στο Γλυκύ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γλυκή

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας (Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Κατωχώριον
Ανατολικά του Κυκλώπειου τείχους και των βασιλικών ταφών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Κασσωπήτρας στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Λεβίδι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Λεβίδιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Φάο
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Φτερνόν
Φάο
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παντοκράτορος
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παντοκράτορος στην Πάτρα
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
Πάτραι
Επάνω πόλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτου Ηλία στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

Κάστρο Λεονταρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Περαχώρα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών μεταξύ Σκορτσινού και Αγριακόνας
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Μεταξύ Σκορτσινού και Αγριακόνας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στο Λεβίδι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Λεβίδιον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Υπαπαντής στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Μονή Αγίου Γεωργίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

παρά το όρος Αιγάλεω (Αγιά)
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Μονή Ζωοδόχου Πηγής στη θέση "Κόκκινο Λιθάρι" Ανθοχωρίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανθοχώριον
"Κόκκινο Λιθάρι"
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίας Παρασκευής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Πλάτσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίας Σοφίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Αγία Σοφία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Ιωάννου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Πλάτσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Νικολάου Καμινάρη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Πλάτσα
" Καμπινάρη "
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Σπυρίδωνος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίων Αναργύρων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αη - Στρατήγου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Επισκοπής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Άγιος Γεώργιος (Δ.Δ.Μίνας)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Ταξιαρχών
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Λαδάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Υπαπαντής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό ρωμαϊκής εποχής (Ασκληπιείο)
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Λισσός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό διαλελυμένης Ι. Μονής Ρεκίτζης στο Δυρράχιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στη θέση "Κοντονά" Καστανίτσης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


"Κοντονά" (μεταξύ Πραστού και Καστανίτσης)
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Κοίμησης Θεοτόκου στο Γιρομέρι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γιρομέριον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Ταξιαρχών (Μορράς) στο Παλαιοχώριο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Αγίας Τριάδος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μπρίκιον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Γρηγόρη
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μονεμβασία

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Ντεκούλου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οίτυλον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Παναγίας Βρεσθενιτίσσης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βρέσθενα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Αλεποχώριον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Προφήτου Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Γεωργίτσιον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Ρεματιανής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Μεγάλη Βρύση

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν εγκαταλελειμένης Μονής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Ταϋγέτη

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν Μονής Χειματίσσης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Φλόκα
Χειμάτισσα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καμαρωτοί τάφοι και νεκρικοί θάλαμοι
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κεχριαί

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρο στο Λόφο Καστρί Βροσίνας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνα
Λόφος Καστρί
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κολπίσκος Αγίου Κυρκού
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Λισσός
Θέατρα / Ωδεία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Κρήνη Μερίκα στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστός

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κτίριο Νικολ. Καρβελά
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Αστικά Κτίρια
Κτίριο παλαιού Μητροπολιτικού Μεγάρου Άρτας
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα
Κοντά στον Άγιο Μερκούριο
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Εκκλησιαστική Διοίκηση
Λαξευτοί υπόγειοι νεκρικοί θάλαμοι
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Παρά το σημερινόν νεκροταφείον του χωριού.
Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα αρχαίου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ

Κορυφή της Ευαγγελιστρίας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Λείψανα οικοδομήματος
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Στενό
Οικιστικά Σύνολα
Μεσαιωνικό φρούριο Ασίνης
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικόν φρούριον Αγγελοκάστρου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικός Πύργος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ

Όρος Πολυφέγγι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Μετόχιον της Μονής Ορθοκωσιάς (όπου ναΰδριον Ευαγγελισμού και πύργος) παρά τον Άγιο Ανδρέα Άστρους
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΑμυντικά Συγκροτήματα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μινωϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ

Χάρακας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μονή Αγίου Νικολάου στο Μέτσοβο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Μέτσοβον
Νότια του Μετσόβου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Αγίων Αναργύρων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Πολύδροσον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Βουλκάνου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΘΩΜΗΣ
Μονή Βουλκάνου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Γόλας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Γοράνοι

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Ζερμπίτσης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Θεοτόκου στο Μέτσοβο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Μέτσοβον
Παρά το Μετσοβίτικο ποταμό
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Καστρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστρίον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Κοιμήσεως Ραϊδιωτίσσης (Μονή Βρο (υ) σίνας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Κούμπαρη (εγκαταλελειμμένη)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Τόριζα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Μεταμορφώσεως
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Ακρογιάλιο

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Προδρόμου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΡΥΑΣ
Καρυά
Λει(β)άδι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Προδρόμου Συντζάφι
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Συντζάφι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Σπηλαιωτίσσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Αρίστη
Περιοχή Βοϊδομάτη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριο Αγίας Βαρβάρας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ

Νέος Μυστράς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριο Κοιμήσεως Θεοτόκου, παρά την Μονήν Προδρόμου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ

" Γαρδίκι "
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Αγίου Ιωάννου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Περιφέρεια Αγίων Αναργύρων (τέως Ζούπενα)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αμύκλαι

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Αγίου Προκοπίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μέζαπος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Παναγίας (Κοίμησις της Θεοτόκου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οίτυλον
Νιάρμιτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αλεποχώριον
Στόγυρη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Νεκροταφείου Ανδρούσης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Ανδρούσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο στο Μετόχι Αγίου Δημητρίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
Αδάμιον
ΒΔ της Καζάρμας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίας Παρασκευής
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Αθανασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Σταυρός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Περαχώρα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Μιχαήλ Συνάδων κοντά στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Ανατολικά της Νέας Επιδαύρου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Παντελεήμονος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Πέτρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Ανω Γαρδενίτσα
Έξω από το χωριό στη ράχη Κοσταριάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αη - Στρατήγου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Άλικα
"Σκεντρίνες"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Άϊ - Πετράκη
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρύαλος
"Ξεμόνι" (έξω του συνοικισμού, παρά την αμαξιτήν οδόν)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αναλήψεως
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ

Εντός του σπηλαίου της Αναλήψεως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Νοτίως του Αγίου Δημητρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Αλκυονίδες (νησίδες)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Σχίνος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Λογκανίκος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Προφήτου Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αμύκλαι

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Ταξιαρχών στην Αγριακόνα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον της Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Ασπρόκαμπος
Ασπρόκαμπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Εκκλησία Κοιμήσεως
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μαγούλα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά εκκλησία στη Θωκνία
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Θωκνία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Τείχη
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ

Υπεράνω του Ασκητηρίου της Παναγίας του Βράχου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιές Εκκλησίες στις Πέντε Εκκλησιές
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πέντε Εκκλησίαι
Ουζντίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική Βασιλική -Υστερορωμαϊκό Λουτρό-
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αγία Κυριακή

Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Ερμιόνη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ερμιόνη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παληοπαναγιά, ερειπωμένη εκκλησία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλιές εκκλησίες στο Αραχναίο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Αραχναίον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσιον Αγίου Γερασίμου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρίκαλα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Κορδή
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Ρωμαϊκός οικισμός, τείχος και νεκροταφείο
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Πάνω Παλιόκαστρα Κισσάμου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σπηλαιώδης Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Πικουλιάνικα
Τρούπες
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σταυρική Εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σταυρική Εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

παρά την Χριστιάνου, αριστερά της εκ Φιλιατρών οδού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τμήματα Ι. Ναός Παναγίας Ραχιωτίσσης
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τμήματα Ι. Ναού Αγίου Ανδρέα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Συνορεύει με την ιαματική πηγή Οικονόμου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Το ηρειπωμένον ναΰδριον των Αγίων Θεοδώρων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ

"Λιόπασι"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Το τείχος του Ισθμού (Εξαμίλλιον) μετά του συναφούς Ιουστινιάνειου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Εξαμιλίων
Αμυντικά Συγκροτήματα
Τουρκικόν Λουτρόν
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ

Νέος Μυστράς
Λουτρά
Τρίκαστρο : Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Τρίκαστρον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Φετιχιέ Τζαμί (Τζαμί του Σταροπάζαρου ή του Πορθητή)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Ρωμαϊκή Αγορά, Πλάκα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Φεϋζούλ Τζαμί στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Φρούριο Καλάμου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ

Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Επισκοπής
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια