Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/15532/647/11-4-1979 - ΦΕΚ 527/Β/31-5-1979
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως του οικισμού Κορώνης ως τόπου ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό της Κορώνης, τον περιλαμβανόμενο μέσα στα όρια του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως, ως τόπο ιστορικό και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, γιατί η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την παραδοσιακή μορφολογία των σπιτιών της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και εντάσσεται απόλυτα στο άμεσο περιβάλλον του φρουρίου, η δε μορφή του οικισμού, που εμφανίζεται αρχικά κατά τη μεσαιωνική περίοδο, έχει μέχρι σήμερα διατηρηθεί."

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Ν. 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
08-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Οικισμός Κορώνης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Κορώνη

Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα