Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ Α/Φ31/17670/1328/21-6-1975 - ΦΕΚ 759/Β/23-7-1975
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού περιοχής Μεγάλης Πεύκας - Καμαρίζης - Λεγραινών Σουνίου Αττικής ως τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ολόκληρον την περιοχήν Μεγάλα Πεύκα Καμαρίζης Λεγραινών Σουνίου Αττικής ως τόπον ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, χρήζοντος ειδικής προστασίας τόσον των αρχαιοτήτων όσον και του τοπίου".

ΝΔ 175/73, τεθέν εν ισχύ διά του υπ΄αριθ. 396/73 ΠΔ
ΚΝ 5351/1932 άρθρο 50
Ν 1469/1950 άρθρο 1
Χάρτες
Παρατηρήσεις
* Τα όρια της Ζώνης Α8 εκτείνονται στους δήμους Αγίου Κωνσταντίνου και Λαυρεωτικής (Βλ. σελ. 970,005α) ** Για τον Αρχαιολογικό χώρο Σουνίου Βλ. σελ. 1001β κ.ε.
Τελευταία Ενημέρωση
18-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολ. Χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολ. χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Άνω και Κάτω Σούνιο, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η έκταση της Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Άνω και Κάτω Σούνιο, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος
Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις