Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΒΔ 13-1-1938 - ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως διατηρητέων Ιστορικών Μνημείων.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν διατηρητέα ιστορικά μνημεία τα κάτωθι
1. Εν Χανίοις: το τζαμί Συντριβανιού
2. Εν Ρεθύμνω
α) το τζαμί Φορτέτζας
β) το τζαμί Νεραντζές
γ) τον τεκέ "Μασταμπά"
3. Εν Ηρακλείω
α) το τέμενος και νεκροταφείον Χουγκίαρ
β) την κρήνην Σαν Σαλβατώρ
γ) την κρήνην Μοροζίνη
4. Εν Βεροία: Το Ορτά Τζαμί
5. Εν Φαρσάλοις: το αυτόθι εις το ανατολικόν μέρος της πλατείας τζαμί
6. Εν Άρτι: το Iμαρέτ Tζαμί.
7. Εν Σέρρες: το Μπεζεστένι
8. Εν Θεσσαλονίκη
α) Το Μπέη Χαμάμ
β) Το Γενί Τζαμί
γ Το λουτρόν Αγίων Αποστόλων
δ) Το λουτρόν όπισθεν Αγίου Δημητρίου
9. Εν Μυτιλήνη: το τουρκικόν Λουτρό".

Ν. 2447
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
20-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Γενί Τζαμί (παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
οδός Αρχαιολογικού Μουσείου
Ισλαμικά Τεμένη
Αστικά Κτίρια
Θρησκευτικοί Χώροι
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ηράκλειο. Κρήνη Σαν Σαλβατώρ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειον

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ιμαρέτ Τζαμί στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Κρήνη Μοροζίνη
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Λουτρό όπισθεν Αγίου Δημητρίου ("Γενί Χαμάμ")
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Πίσω από τον Άγιο Δημήτριο
Λουτρά
Μπέη Χαμάμ (πρώην Λουτρά "Παράδεισος")
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Οδός Εγνατία
Λουτρά
Μωαμεθανικό τέμενος στο Άργος
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ
Άργος

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Ορτά Τζαμί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Πασά Χαμάμ - τουρκικό λουτρό ("Λουτρά Φοίνιξ" ή Λουτρό Αγίων Αποστόλων)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
στη συμβολή των οδών Κάλβου και Καρατζά
Λουτρά
Τεκές "Μασταμπά" (Τζαμί Βελή Πασά)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρέθυμνον
Μασταμπάς: Γ. Σάθα και Μαρκέλλου
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τέμενος και νεκροταφείο Χουγκίαρ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ισλαμικά Τεμένη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Θρησκευτικοί Χώροι
Τέμενος πλατείας Φαρσάλων
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Φάρσαλα
Ανατολικό μέρος της πλατείας
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τζαμί Νεραντζές και μιναρές
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

οδός Βερνάρδου - πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τζαμί Συντριβανιού
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανία

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Το Μπεζεστένι.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σέρραι
Σέρρες
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Τουρκικό λουτρό στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνη
Αγορά Μυτιλήνης - Απέναντι από το Γενί - Τζαμί
Λουτρά
Φρούριο (Καστέλλι) με τζαμί και Ενετοτουρκικά κτίσματα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Φορτέτζα
Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Θρησκευτικοί Χώροι