Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/26883/1680/12-7-1988 - ΦΕΚ 540/Β/1-8-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του Αρχοντικού Χατζηαργύρη στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1469/50, "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830" το Αρχοντικό Χατζηαργύρη στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα στην περιοχή του Πηλίου".
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχοντικό "Χατζηαργύρη" στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Άλλη Μεριά

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια