Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 159565/6908/27-1-1959 - ΦΕΚ 48/Β/9-2-1959
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν την εκ δύο περίπου στρεμμάτων έκτασιν την περιβάλλουσαν το Τέμενος Ελασσόνος, ένθα στεγάζεται σήμερον το εκεί μουσείον".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
18-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Τουρκικό τέμενος στην Ελασσόνα
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ελασσών

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι