Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 - ΦΕΚ 680/Β/19-8-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Διόρθωση Σφαλμάτων στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/294/3.5.96 (τ. Β΄) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1. Πίνακας συντεταγμένων Αντινόγεια-Γάβρα Β (σελ. 3103).
Το ζεύγος συντεταγμένων που αντιστοιχεί στο σημείο 7 διορθώνεται από Χ-8674,20 και Υ-9807,10, σε Χ-8764,20 και Υ-9807,10 και αυτό που αντιστοιχεί στο σημείο 8 από Χ-8787,30 και Υ-9789,60.
2. Πίνακας συντεταγμένων Πικρολίμνης - Καρδίτσας (σελ.3105).
Το ζεύγος συντεταγμένων που αντιστοιχεί στο σημείο 3 διορθώνεται από Χ12238, 40 και Υ 11119,10 σε Χ-12238,40 και Υ 11119,10.
3. Πίνακας συντεταγμένων Μεταλλικού Α (Τρανός λόφος) (σελ. 3106).
Το ζεύγος συντεταγμένων που αντιστοιχεί στο σημείο 5 διορθώνεται από Χ-12385,30 και Υ- 26594,80 σε Χ- 12385,30 και Υ- 26694,80.
4. Αναδημοσίευση του πίνακα Άνω Αποστόλων (σελ. 3108 - 3109)
Άνω Απόστολοι
Α/Α Χ Υ
1 - 14739,70 17768,30
2 - 14686,80 17770,10
3 - 14500,00 17690,00
4 - 14321,70 17671,40
5 - 14211,50 17601,20
6 - 14093,20 17578,50
7 - 13970,80 17586,20
8 - 13917,00 17500,00
9 - 13885,00 17388,70
10 - 13890,00 17345,80
11 - 13895,00 17271,40
12 - 13883,10 17179,30
13 - 13886,70 17107,80
14 - 13917,00 17029,60
15 - 13947,80 16993,40
16 - 13995,80 16964,10
17 - 14387,10 16952,50
18 - 17759,50 17083,60
19 - 14726,40 17174,20
20 - 14678,20 17210,00
21 - 14594,50 17346,50
22 - 14704,30 17468,30
23 - 14787,20 17651,80
24 - 14780,50 17720,40
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Διόρθωση Σφαλμάτων του ΦΕΚ 294/Β/3-5-1996.
Τελευταία Ενημέρωση
30-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαία Μόρρυλος
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Άνω Απόστολοι

Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Γάβρα - Οικισμός Γάβρας Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γάβρα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Διαμέρισμα Τούμπα
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ

περί το 1,5 χλμ. βόρεια του χωριού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο Λόφο "Λαζαρίτσα"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ

Λόφος "Λαζαρίτσα"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Άγιος Αντώνιος
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Άγιος Αντώνιος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Πεζούλι
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΥΡΙΩΝ

Πεζούλι
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Τούμπα Πέτρας
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Πεντάλοφον
Τούμπα Πέτρας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στο ύψωμα του Αγίου Γεωργίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα)
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα) - Οικισμός Γάβρας Β
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γάβρα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Μεταλλικόν
Ν-ΝΑ του σύγχρονου οικισμού Μεταλλικού, στη θέση Τρανός λόφος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός στο Λόφο Καρδίτσα
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Λόφος Καρδίτσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ταφικός Τύμβος
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Τούμπα

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τούμπα δεξιά του δρόμου Κοκκινιάς - Μεταξουργιού
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ

δεξιά του δρόμου Κοκκινιάς - Μεταξουργιού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα