Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998 - ΦΕΚ 1068/Β/12-10-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Διόρθωση Σφάλματος της ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19.6.1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 678/Β/3.7.1998) "Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Ευαγγελισμού Θεσσαλονίκης, απαλείφεται από το προοίμιο της αποφάσεως το εδάφιο αρ.5
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Η Διόρθωση Σφάλματος έχει ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης του ΦΕΚ 678/Β/3-7-1998.
Τελευταία Ενημέρωση
13-03-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Βαγγελίστρα" ή "Ευαγγελισμός"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Ευαγγελισμός
στον λόφο "Βαγγελίστρα" ή "Ευαγγελίστρια", ΒΔ του χωρίου.
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα