Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997 - ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των χρήσεων σαράντα επτά (47) θερινών κινηματογράφων και δύο (2) κτιρίων θερινών κινηματογράφων που βρίσκονταιστην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμός δόμησης αυτών.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση σαράντα επτά (47) θερινών κινηματογράφων που βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου Αθηνών, όπως αυτά αναγράφονται αριθμητικά με αύξοντα αριθμό από το 1 έως 47 στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

1. AΙΓΛΗ - Ζάππειο.
2. ΒΟΞ - Πλατεία Εξαρχείων.
3. ΘΗΣΕΙΟ - Απ. Παύλου 7 Θησείο.
5. ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ - Υμηττού 109, Παγκράτι.
6. ΑΝΕΣΙΣ (ταράτσα) - Λ. Κηφισίας 14.
7. ΑΕΛΛΩ (ταράτσα) - Πατησίων 140.
8. ΕΛΛΗΝΙΣ - Λ. Κηφισίας 29.
10. ΛΙΛΑ - Νάξου 115, (Άγιος Λουκάς) Πατήσια.
11. ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ (ταράτσα) Αγ. Μελετίου 61Α.
12. ΡΙΒΙΕΡΑ - Βαλτετσίου 46 - Εξάρχεια.
13. ΗΛΕΚΤΡΑ - Πατησίων 292, Άγιος Λουκάς.
14. ΑΘΗΝΑΙΑ - Χάρητος 50, Κολωνάκι .
15. ΑΜΟΡΕ - Πριγκιπονήσων 10 - Περ. Ευελπίδων.
16. ΜΕΤΡΟΠΟΛ - Θήρας 18, Αθήνα.
19. ΝΕΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ - Λεωφ. Αλεξάνδρας και Μαυρομιχάλη.
27. ΛΑΟΥΡΑ - Νικηφορίδου 24, Νέο Παγκράτι.
29. ΧΛΟΗ - Κασσαβέτη - Κηφισιά.
30. ΦΙΛΟΘΕΗ - Πλατείας Δροσοπούλου - Φιλοθέη.
31. ΦΑΝΤΑΖΙΟ - Αφεντούλη 7 και Καραΐσκου 219.
32. ΑΜΥΝΤΑΣ - Δήμος Υμηττού - Κων/πόλεως 16 και Μοσχονησίων Αμβροσίου.
34. ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ - Δήμος Αγίας Παρασκευής - Αγ. Ιωάννου 2 και Στρατηγού Τόμπρα.
39. ΑΚΤΗ - Δήμος Βουλιαγμένης - Αιόλου και Θησέως - Βουλιαγμένη.

2. α. ...όπως οι ρυθμίσεις των παραπάνω περιπτώσεων φαίνονται στα σχετικά είκοσι εννέα (29) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500 και 1:4000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 20768/ 1997 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.
β. Ως διατηρητέο κτίριο ορίζεται το σύνολο των κτισμάτων του θερινού κινηματογράφου (Οθόνη, Εκδοτήρια εισιτηρίων, αίθουσα μηχανημάτων, εξώστες κ.λ.π).
γ. Στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίρια απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων τους.
δ. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση των κτιρίων που χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία τους.
ε. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου τους καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). "
Χάρτες
Παρατηρήσεις
*Στο παρόν δελτίο αναγράφονται μόνο τα μνημεία που είναι κηρυγμένα και από το ΥΠΠΟ.
Τελευταία Ενημέρωση
31-07-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Θερινός Κινηματογράφος "ΑΘΗΝΑΙΑ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Χάρητος 50, Κολωνάκι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος "ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ" στις οδούς Αγίου Ιωάννου 2 και Στρατηγού Τόμπρα, ιδ. Χ.και Σ.Παναγιωτακόπουλου κ.α.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αγία Παρασκευή
οδοί Αγίου Ιωάννου 2 και Στρατηγού Τόμπρα
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος "ΗΛΕΚΤΡΑ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Πατησίων 292, Άγ. Λουκάς
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος "ΛΑΟΥΡΑ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Νικηφορίδου, περιοχή Παγκράτι
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος "ΛΙΛΑ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Νάξου 115, Άγιος Λουκάς, Πατήσια
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος "ΜΕΤΡΟΠΟΛ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Θήρας 18, Πατήσια
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος "ΝΕΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδοί Μαυρομιχάλη και Λεωφ. Αλεξάνδρας, περιοχή Νεάπολης
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θέρινος Κινηματογράφος ΒΟΞ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδοί Θεμιστοκλέους 82 και Αραχώβης 56, πλατεία Εξαρχείων
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Κυδαθηναίων, περιοχή Πλάκα
Κινηματογράφοι
Θερινός Κινηματογράφος ΦΙΛΟΘΕΗ στην πλατεία Δροσοπούλου, ιδ. Δήμου Φιλοθέης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Φιλοθέη
πλατεία Δροσοπούλου
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Θερινός κινηματογράφος ΧΛΟΗ στην οδό Κασσαβέτη 17 (ΟΤ 75), ιδ. Ευαγγελίας Σταθοπούλου
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Κηφισιά
οδός Κασσαβέτη 17, ΟΤ 75
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος "ΑΙΓΛΗ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Ζάππειο
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος "ΑΚΤΗ" στις οδούς Αιόλου και Θησέως
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη
οδοί Αιόλου και Θησέως
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος "ΦΑΝΤΑΖΙΟ" στις οδούς Αφεντούλη 7 και Καραΐσκου 219
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιεύς
οδοί Αφεντούλη 7 και Καραΐσκου 219
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΑΜΟΡΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Πριγκιπονήσων 10, Περ. Ευελπίδων
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΑΜΥΝΤΑΣ στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως 16 και Μοσχονησίων Αμβροσίου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Υμηττός
Οδοί Κωνσταντινουπόλεως 16 και Μοσχονησίων Αμβροσίου
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΑΝΕΣΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Λεωφόρος Κηφισίας 14, περιοχή Αμπελόκηποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ στην λεωφόρο Κηφισίας 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Λεωφόρος Κηφισίας 29
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΘΗΣΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδοί Αγίου Μελετίου 61Α και Κεφαλληνίας 48 - 50, Πατήσια
Κινηματογράφοι
Κινηματογράφος ΡΙΒΙΕΡΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδός Βαλτετσίου 46, περιοχή Εξάρχεια
Ιστορικοί Τόποι
Κινηματογράφοι
Κτίριο Κινηματογράφου "ΑΕΛΛΩ" στην οδό Πατησίων 140, ιδ. του Ταμείου των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
οδός Πατησίων 140
Κινηματογράφοι