Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 27542/1687/1160/6-4-1959 - ΦΕΚ 150/Β/30-4-1959
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν του Aκτίου και εις θέσιν "Kαπάσες", όπου κείται το νεκροταφείον του αρχαίου Aνακτορίου".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
18-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ανακτορίου στη Νέα Καμαρίνα
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Νέα Καμαρίνα
"Καπάσες", "Καστρί", "Άγιος Πέτρος", "Πηγανός"
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα