Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ/43/29274/1470/23-6-2000 - ΦΕΚ 846/Β/11-7-2000
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη της περιοχής αρχαίου ναού στην Παλαιά Μονή Παναγίας Νοτενών ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό χώρο την περιοχή οροπεδίου στο Σκιαδοβούνι του Ερυμάνθου (Ωλενού) για λόγους προστασίας ερειπίων αρχαίου ναού, αρχιτεκτονικά μέλη του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ερειπωμένων κελιών και του Καθολικού της Παλαιάς Μονής της Παναγίας Νοτενών.
Η κηρυσσόμενη περιοχή ορίζεται σε απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. (ΚΛ: 1.5000) με τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-1 τα οποία αντιστοιχούν στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Κήρυξη αρχαίου ναού στη παλιά Μονή Παναγίας Νοτενών
Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 Φύλλο Χάρτη 1:5000
Πύργος - Ολυμπία φ=37ο 45' λ=-2ο 15'

Σημείο Χ Ψ Αριθμός Φύλλου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19.475 11.365 6264,4 ευθεία γραμμή
2 19.610 11.410 6264,4 ευθεία γραμμή
3 19.718 11.312 6264,4 υψομετρική καμπύλη
4 19.705 11.048 6264,4 υψομετρική καμπύλη
5 19.600 10.965 6264,4 υψομετρική καμπύλη
6 19.415 11.042 6264,4 ευθεία γραμμή
7 19.408 11.155 6264,4 υψομετρική καμπύλη
1 19.475 11.365 6264,4 ευθεία γραμμήκαι επεξήγησης ορίων".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
25-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιάς Μονής Παναγίας Νοτενών
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών
Περιοχή οροπεδίου στο Σκιαδοβούνι του Ερυμάνθου (Ωλενού)
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι