Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 30512/847/6-4-1950 - ΦΕΚ 63/Β/20-4-1950
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
Xαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το παρά τα Ιωάννινα Xάνι του "Eμίν Aγά" όπου κατά τους Bαλκανικούς πολέμους 1912 - 1913 είχεν εγκαταστήσει το Στρατηγείον του και ο Bασιλεύς Kωνσταντίνος.

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Χάνι του "Εμίν Αγά" στη Μελιά
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μελιά
Στο 30ο χιλιόμετρο οδού
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης