Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50877/1481/14-11-1995 - ΦΕΚ 990/Β/30-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός 24 Φρυκτωρίων στη Χίο ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και καθορισμός ζώνης προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τα 24 φρυκτώρια στη Χίο ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, με ζώνη προστασίας ακτίνα 500 μέτρων γύρω από αυτά, με κέντρο κύκλου τον πυρήνα των κτισμάτων.
Τα φρυκτώρια είναι γνωστά ακόμη και σήμερα στη Χίο με τη μεσαιωνική ονομασία "βίγλες" και αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα οχύρωσης του νησιού. Πρέπει να θεωρηθούν κτίσματα του 15ου ή 16ου αιώνα, με εμφανείς κατασκευαστικές ομοιότητες με τα πυργόπουλα των μεσαιωνικών χωριών, (Μεστών), που αποτελούν κτίσματα της Γενουατοκρατίας.
Οι βίγλες αυτές αποτελούν σημαντικά μνημεία της ιστορίας και της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της μεσαιωνικής Χίου και είναι οι ακόλουθες (με τη σειρά που αριθμούνται στο συνημμένο χάρτη):
1. Βολισσός, θέση Λιμιά, "βίγλα του Δαμαλά".
2. Σιδηρούντα. Θέση Πραστειά.
3. Σιδηρούντα. Ακρωτήριο Τηγάνι, "πύργος του Παχή".
4. Δήμος Ομηρούπολης, όρμος Ελίντας.
5. Λιθί, όρμος Τραχηλίου.
6. Λιθί, "βίγλα Καμινακίου.
7. Ολύμποι, θέση Δίδυμοι ή Κουμαριά.
8. Μεστά, θέση Λειβαδιά (ήδη κηρυγμένη με το ΦΕΚ 618/Β/17.9.65).
9. Μεστά, θέση Βιγλιά.
10. Μεστά, όρμος Μερικούντας.
11. Μεστά, κόλπος Αποθήκας.
12. Μεστά, κόλπος Αυλωνιάς.
13. Ολύμποι, θέση Αγία Θεοδοσία ή Αγία Δύναμη.
14. Πυργί, θέση Νέπαγος.
15. Πυργί, όρμος Καρύντας, θέση Βέρκου.
16. Πυργί, όρμος Καρύντας, θέση Χρυσολιού.
17. Πυργί, όρμος Καλοσιώρου.
18. Πυργί, Εμπορειός.
19. Πυργί, θέση Μπρούκια.
20. Καλαμωτή. Κώμη.
21. Νεοχώρι. Παραλία Αγίας Φωτεινής.
22. Θυμιανά. Ακρωτήριο Πούντα, "βίγλα του Γαδαρά".
23. Θυμιανά. Καρφάς, Ακρωτήριο Αγίας Ελένης.
24. Καρδάμυλα. Ακρωτήριο Βαμβακάς.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Βίγλα στο Πασά Λιμάνι Μεστών Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Λιμένας
Θέση "Λειβαδιά"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Βολισσός Χίου : "Βίγλα του Δαμαλά"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΜΑΝΗΣ
Λιμιά

Αμυντικά Συγκροτήματα
Εμπορειός Χίου. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Εμπορειός

Αμυντικά Συγκροτήματα
Θυμιανά. "Βίγλα του Γαδαρά"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ακρωτήριο Πούντα.
Αμυντικά Συγκροτήματα
Θυμιανά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Καρφάς. Ακρωτήριο Αγίας Ελένης.
Αμυντικά Συγκροτήματα
Καλαμωτή. Κώμη. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Κώμη

Αμυντικά Συγκροτήματα
Καρδάμυλα. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Ακρωτήριο Βαμβακάς
Αμυντικά Συγκροτήματα
Λιθί. "Βίγλα Καμινακίου"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Λιθί
Αμυντικά Συγκροτήματα
Λιθί. Όρμος Τραχηλίου. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Όρμος Τραχηλίου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Θέση "Βιγλιά"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Κόλπος Αποθήκας
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Κόλπος Αυλωνιάς
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μερικούντα
Όρμος Μερικούντας
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεοχώρι. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Παραλία Αγίας Φωτεινής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ολύμποι. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Ολύμποι
Θέση Αγία Θεοδοσία ή Αγία Δύναμη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ολύμποι. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Ολύμποι
Θέση Δίδυμοι ή Κουμαριά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Όρμος Ελίντας. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Όρμος Ελίντας
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πραστειά Σιδηρούντος: Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σιδηρούντα
Θέση Πραστειά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Θέση Μπρούκια
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Θέση " Νέπαγος"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Όρμος Καλοσιώρου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Καρύντα
Όρμος Καρύντας. Θέση Βέρκου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Καρύντα
Όρμος Καρύντας. Θέση Χρυσολιού
Αμυντικά Συγκροτήματα
Σιδηρούντα: Βίγλα, "Πύργος του Παχή"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ακρωτήριο Τηγάνι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι