Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 52434/1598/6-8-1946 - ΦΕΚ 149/Β/10-9-1946
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
''Κηρύσσομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν Ελασσόνι Τουρκικόν Τέμενος ένεκα του καλλιτεχνικού και ιστορικού του ενδιαφέροντος".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Τουρκικό τέμενος στην Ελασσόνα
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ελασσών

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι