Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/38224/1156/27-6-1997 - ΦΕΚ 716/Β/19-8-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός Ιερο'υ Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοιν. Γραβιάς, επαρχίας Άρτης, Ν. Άρτη, ως ιστορικού διατηρτέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοινότητας Γαβριάς, επαρχίας Άρτης, Νομού Άρτης, ως κτίριο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων, μονόχωρο πιθανώς, δρομικό, ξυλόστεγο ναό με νεωτερικό χαγιάτι στα νότια, που οικοδομήθηκε το έτος 1915".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52,
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
08-08-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γαβριά
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Γαβριά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι