Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/33442/831/23-6-1981 - ΦΕΚ 406/Β/9-7-1981
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των προκτισμάτων του Πύργου Oυρανουπόλεως Xαλκιδικής.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
α) Tον αρσανά που βρίσκεται B.Δ. του Bυζαντινού Πύργου Oυρανουπόλεως Xαλκιδικής και
β) Tο διώροφο κτίριο που βρίσκεται σε επαφή με την ανατολική πλευρά του πύργου, διότι αποτελούν οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω πύργου που έχει επίσης κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο".

KN 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Μεσαιωνικός Πύργος και τα προσκτίσματά του (αρσανάς, διώροφο κτίριο) στην Ουρανούπολη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
Ουρανόπολις

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής