Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1010-1088/28818/13-5-1985 - ΦΕΚ 391/Β/25-6-1985
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως έργων τέχνης κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΣΕ στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πειραιώς - Πελοποννήσου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, τα κτίρια ιδιοκτησίας ΟΣΕ που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα και που βρίσκονται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του δικτύου Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου, διότι αποτελούν τα πρώτα δείγματα Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής στον Ελληνικό χώρο και συνδυάζουν τη λειτουργική λιτότητα με αξιόλογες αρχιτεκτονικές λύσεις και πολύ ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία.
Τα βασικά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, που διακρίνονται κυρίως για τη λιτότητα τους, είναι: Το μπουνιάτο στις τέσσερις πλευρές, τα πλαίσια θυρών και παραθύρων (συνήθως κόκκινα τούβλα), οι ψευδοροφές από οροφοπήχεις και σοβά με τρίχα αιγός, τα μεγάλα ζευκτά, τα τοξωτά παράθυρα, οι μεγάλες ξύλινες ταμπλαδωτές πόρτες (ή καρφωτές κυρίως στα μηχανοστάσια και τις αποθήκες), οι διακοσμητικές ταινίες περιμετρικά του κτιρίων που είναι κτισμένα όλα από πέτρα και έχουν ξύλινες οροφές και επικάλυψη από κεραμίδια. Σε πολλούς σταθμούς υπάρχουν ιδιόμορφες αρχιτεκτονικά τουαλέτες και πέτρινα υδραγωγεία. Μερικά επίσης από τα κτίρια είναι διάφορα και στο μεγαλύτερο βαθμό νεοκλασικά ή με νεοκλασικά στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΣΕ στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου που χαρακτηρίζονται ως έργα τέχνης.
ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ονομασία σταθμού και περιγραφή χώρου κήρυξης:
1. ΑΘΗΝΑ
Tο κτίριο του Σταθμού με το υπόστεγο και τις δύο πλάγιες εισόδους.
2. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Το κτίριο της στάσης του τύπου Β και η αυλή του.
3. ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Το κτίριο του Σταθμού, το W.C., το υδραγωγείο και ο περιβάλλων χώρος.
4. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Το κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλων χώρος.
5. MΥΚΗΝΑΙ
Tο κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλων χώρος.
6. ΑΡΓΟΣ
Tα κτίρια του Σταθμού, W.C. και ο περιβάλλων αυτά χώρος. Tο κτίριο της αποθήκης.
7. MΥΛΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Tα κτίρια του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο του μηχανοστασίου τύπου 1, το W.C., το κτίριο κατοικίας και ο περιβάλλων αυτά χώρος.
9. AΝΔΡΙΤΣΑ
Tο κτίριο του Σταθμού τύπου 3 και ο περιβάλλων αυτά χώρος.
10. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης και το W.C.
11. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3 με τον περιβάλλοντα χώρο και το κτίριο της αποθήκης.
12. ΠΑΡΘΕΝΙ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2, το καφενείο, το W C και ο περιβάλλων χώρος
11. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3 με τον περιβάλλοντα χώρο και το κτίριο της αποθήκης.
13. ΤΡΙΠΟΛΗ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 1, το μηχανοστάσιο τύπου 1, το παλαιό ταχυδρομείο, το κτίριο της αποθήκης τύπου 1 και ο περιβάλλων χώρος.
14. ΜΑΚΡΗ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3 και ο περιβάλλων χώρος.
15. ΜΑΝΑΡΗ
Το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
16. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ
Το κτίριο και η αυλή του.
17. ΑΣΣΕΑ
το κτίριο του Σταθμού, το υδραγωγείο και ο περιβάλλων χώρος.
18. ΡΟΥΤΣΙ
Το κτίριο της στάσης τύπου Γ και η αυλή του.
19. ΛΕΟΝΤΑΡΙ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο του μηχανοστασίου, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2, το κτίριο της κατοικίας, τα βοηθητικά κτίρια και ο περιβάλλων χώρος.
21. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Το κτίριο του Σταθμού με την αυλή και οι τουαλέτες.
22. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
Το κτίριο στάσης τύπου Γ και ο περιβάλλων χώρος.
23. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ
Το κτίριο στάσης τύπου B με την αυλή.
24. ΔΕΣΥΛΛΑ
Το κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλων χώρος σε ακτίνα 12 μέτρων.
25. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης και η αυλή.
26. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3 με την αυλή του
27. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.
Το κτίριο του Σταθμού με την αυλή, οι τουαλέτες, το υδραγωγείο.
28. ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2- 3, το κτίριο της κατοικίας, το καφενείο και ο περιβάλλων χώρος.
29. ΒΑΛΥΡΑ
Το κτίριο της αποθήκης τύπου 3.
30. ΠΛΑΤΥ
Το κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλων χώρος.
31. ΑΡΙΣ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης τύπου 3, το W.C και ο περιβάλλων χώρος.
33. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το W.C. και ο μεταξύ τους ακάλυπτος χώρος.
34. ΜΕΣΣΗΝΗ
Το κτίριο του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2 - 3, το W.C και ο περιβάλλων αυτά χώρος .
35. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τα κτίρια του Σταθμού τύπου 1, το κτίριο της αποθήκης τύπου 1, το W.C. και ο περιβάλλων χώρος.
36. ΠΑΡΑΛ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Το κτίριο τύπου 2 με την αυλή του.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Ονομασία Σταθμού και περιγραφή χώρου κήρυξης:
37. ΣΥΚΙΑ
Το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
38. ΠΙΤΣΑ
Το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
39. ΔΕΡΒΕΝΙ
Το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
40. ΛΙΓΕΙΡΑ
Ο Σταθμός και ο περιβάλλων χώρος.
41. ΔΙΑΚΟΦΤΟ
Τα κτίρια μηχανοστασίου, W.C. και ο περιβάλλων χώρος.
42. ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Τα κτίρια Σταθμού και αποθήκης.
43. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Το κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλων χώρος.
44. ΑΙΓΙΟΝ
Τα κτίρια του Σταθμού, W.C και ο περιβάλλων χώρος.
45. Ν. ΕΡΝΕΟΣ
Τα κτίρια του Σταθμού, αποθήκης, W.C. και ο περιβάλλων χώρος από φρέαρ έως W.C. (ως τοπογραφικό)
46. ΡΙΟ
Σταθμός, W.C. και ο περιβάλλων χώρος.
47. ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ
Κτίριο και περιβάλλων χώρος.
48 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Το κτίριο.
49. ΜΙΝΔΙΛΟΓΛΙ
Ο Σταθμός με την αυλή.
50. ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
Το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος.
51. ΚΑΜΙΝΙΑ
Ο Σταθμός και ο περιβάλλων χώρος.
52. ΑΧΑΪΑ
Το κτίριο του Σταθμού.
53. ΣΑΓΕΪΚΑ
Το κτίριο με τον αυλόγυρο, ακτίνα 5 μέτρα.
54. ΛΑΠΠΑ
Το καφενείο με την αυλή και το W.C.
55. Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ
Tο κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
56. ΛΕΧΑΙΝΑ
Tο κτίριο της κατοικίας.
57. BΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
Tο νοητό παραλληλόγραμμο που περικλείει τους δύο κήπους και το Σταθμό (ως οριζοντιογραφία ).
60. ΠΥΡΓΟΣ
Tα κτίρια Σταθμού, μηχανοστασίου, αποθήκης και ο περιβάλλων χώρος.
61. AΛΦΕΙΟΣ
Tο κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλων χώρος.
62. ΣΑΛΜΩΝΗ
Σταθμός και περιβάλλων χώρος.
63. ΣΤΡΕΦΗ
Tο κτίριο με την αυλή του.
64. ΠΕΛΟΠΙΟ
Tο κτίριο με την αυλή του.
65. ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Tο κτίριο του Σταθμού.
66. ΟΛΥΜΠΙΑ
Tα κτίρια Σταθμού με τον περιβάλλοντα χώρο, μηχανοστάσιο. Tο κτίριο του ξενώνα με τον περίβολό του.
67. ΕΠΙΤΑΛΙΟΝ
Tο κτίριο του Σταθμού και της κατοικίας με τις αυλές του.
68. ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ
Tο κτίριο του Σταθμού.
είναι διάφορα και στο μεγαλύτερο βαθμό νεοκλασσικά ή με νεοκλασσικά στοιχεία ''.
69. ΣΑΜΙΚΟ
Tο κτίριο και ο περιβάλλων χώρος.
70. ΚΛΙΦΑ
Tο κτίριο του Σταθμού.
71. ΖΑΧΑΡΩ
Tα κτίρια του Σταθμού και της αποθήκης.
72. ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
Tα κτίρια του Σταθμού, κατοικία με τον περιβάλλοντα χώρο.
73. ΜΠΟΥΖΙ
Ο Σταθμός με την αυλή.
74. ΚΑΛΟΝΕΡΟ
Το κτίριο του Σταθμού με την αυλή του.
75. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Τα κτίρια του Σταθμού, αποθήκης, μηχανοστασίου με τον περιβάλλοντα χώρο.
76. ΚΟΠΑΝΑΚΙ.
Το κτίριο του Σταθμού.
77. ΔΩΡΙΟ
Το κτίριο του Σταθμού.
78. ΒΑΣΙΛΙΚΟ.
Το κτίριο του Σταθμού.
79.ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ.
Το κτίριο του Σταθμού.

Κ.Ν 5351 / 1932
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-03-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Σιδηροδρομικός Σταθμός BΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
Βαρθολομιό

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Άγιοι Θεόδωροι

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
Ελικίστρα
Οδός Αθηνών 5 και Ναυμαχίας Έλλης
Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΙΓΙΟΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΛΦΕΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Αλφειός

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΝΔΡΙΤΣΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Ανδρίτσα
Σιδηροδρομικός σταθμός
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Ανεμοδούριον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ
Άργος
Σιδηροδρομικός σταθμός
Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΡΙΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΆΡΙΟΣ
Άρις

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος

Φυσικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ασπρόχωμα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΣΣΕΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Ασέα

Συστήματα Ύδρευσης
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΧΑΪΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΜΗΣ


Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
Αχλαδόκαμπος

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΒΑΛΥΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΘΩΜΗΣ
Βαλύρα

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΩΡΙΟΥ
Βασιλικόν

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
Βραχναίικα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΔΕΡΒΕΝΙ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Δερβένιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΔΕΣΥΛΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ
Δεσύλλας

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ
Διαβολίτσιον

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΔΙΑΚΟΦΤΟ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Διακοπτόν

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΔΩΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΩΡΙΟΥ
Δώριον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός σταθμός ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Ελαιοχώριον

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Ελευσίς

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΕΠΙΤΑΛΙΟΝ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
Επιτάλιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΖΑΧΑΡΩ
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Ζαχάρω

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Ζευγολατείον

Συστήματα Ύδρευσης
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΘΟΥΡΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ
Θουρία

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Κακόβατος

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Καλάβρυτα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτα

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Καλλιρρόη

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΛΟΝΕΡΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Καλόν Νερόν

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΜΙΝΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
Καμίνια

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΡΔΑΜΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΉΛΙΔΑΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
Καρδαμάς

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ
Κεντρικόν

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΛΙΦΑ (ΚΑΪΑΦΑ)
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Καϊάφας

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΟΠΑΝΑΚΙ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΥ
Κοπανάκι

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Κρέστενα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσία

Βοηθητικοί Χώροι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΑΠΑ (ΛΑΠΠΑ)
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΛΑΡΙΣΟΥ
Λάπας

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΑΣΤΕΪΚΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Λασταίικα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεοντάριον

Βοηθητικοί Χώροι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΕΥΚΤΡΟΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Λεύκτρον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΕΧΑΙΝΑ (κτίριο κατοικίας)
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
Λεχαινά

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΙΓΕΙΡΑ
ΑΧΑΪΑΣ
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΑΚΡΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μάκρη

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΑΝΑΡΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Μάναρης

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Μονή Μεγάλου Σπηλαίου

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Μεγαλόπολις

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Μελιγαλάς

Καφενεία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΕΣΣΗΝΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Μεσσήνη

Βοηθητικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ (ΜΙΝΔΙΛΟΓΛΙ)
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Μιντιλόγλιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ
ΑΧΑΪΑΣ
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΠΟΥΖΙ (Κυλλήνη)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Κυλλήνη

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΥΚΗΝΑΙ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
Μυκήναι
Σιδηροδρομικός σταθμός
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΥΛΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Μύλοι
Σιδηροδρομικός σταθμός
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
Μανολάς

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Ναύπλιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΙΝΕΟΥ
Νέος Ερινεός

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΟΛΥΜΠΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αρχαία Ολυμπία

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Παραδείσια

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΑΡΘΕΝΙ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Παρθένιον

Βοηθητικοί Χώροι
Καφενεία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΕΛΟΠΙΟ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Πελόπιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΙΤΣΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Πλάτανος

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΛΑΤΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΦΑΡΩΝ
Πλατύ

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΥΡΓΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Πύργος

Βοηθητικοί Χώροι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΡΙΟ
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΡΙΟΥ
Ρίον (τ.Άγιος Γεώργιος Ρίου)

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΡΟΥΤΣΙ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Ρούτσιον

Φυσικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΑΓΑΙΙΚΑ (ΣΑΓΕΪΚΑ)
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΟΒΡΗΣ
Σαγαίικα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΑΛΜΩΝΗ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Σαλμώνη

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΑΜΙΚΟ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Κάτω Σαμικόν

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΤΡΕΦΗ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στρέφιον

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΥΚΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Συκέα

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τρίπολις

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Τριπόταμον

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας