Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1918/26127/13-5-1997 - ΦΕΚ 492/Β/13-6-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του πηγαδιού του οικισμού Μυστρακίου της Κοινότητας Φαλάνθης Ν. Μεσσηνίας και ορισμός ζώνης προστασίας 10 μ. περιμετρικά από το στόμιο του πηγαδιού.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/ 50, το πηγάδι του οικισμού Μυστρακίου της Κοινότητας Φαλάνθης Ν. Μεσσηνίας και ορίζουμε ζώνη προστασίας 10 μέτρα περιμετρικά από το στόμιο του πηγαδιού, διότι αποτελεί δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και σημείο αναφοράς των κατοίκων της περιοχής ".

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-07-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Πηγάδι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Μυστράκιον

Συστήματα Ύδρευσης