Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/58430/1104 π.ε/14-1-1992 - ΦΕΚ 138/Β/2-3-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζεται ως αρχαίο μνημείο ο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεταμορφώσεως της επαρχίας Πυλίας του νομού Μεσσηνίας, με ζώνη προστασίας γύρω του 50μ.
Πρόκειται για ναό τύπου ελευθέρου σταυρού με τρίπλευρη αψίδα και μεταγενέστερης εποχής νάρθηκα και προστώο. Το κτίριο παρουσιάζει τρεις οικοδομικές φάσεις, εκ των οποίων η αρχική ανάγεται στη μεσοβυζαντινή περίοδο. Τα τμήματα της τοιχοποιΐας του βυζαντινού κτιρίου διασώζουν το αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής και τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 50
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι