Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ Α/Φ31/12503/1158/25-5-1974 - ΦΕΚ 613/Β/19-6-1974
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού θέσεως "Ταμπούρια" Μανιακίου Μεσσηνίας ως ιστορικού τόπου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν τόπον την θέσιν " Ταμπούρια " Μανιακίου Μεσσηνίας, ένθα έλαβε χώραν, η ιστορική μάχη κατά τον αγώνα των Ελλήνων υπέρ της απελευθερώσεως των εκ του ξενικού ζυγού ".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
"Ταμπούρια" θέσις
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

"Ταμπούρια "
Φυσικοί Χώροι