Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/26695/879/24-5-1984 - ΦΕΚ 484/Β/23-7-1984
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη της Τούμπας Αρχοντικού του συνοικισμού Αρχοντικού Γιαννιτσών ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την Τούμπα Αρχοντικού του συνοικισμού Αρχοντικού Γιαννιτσών (αγροτεμάχιο αρ. 457) καθώς και τα γύρω απ΄ αυτήν αγροτεμάχια 246 - 263, 290 - 292, 452, 453, 456, 457, 459 - 463, 465 - 483, 485, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και ορίζουμε ζώνη προστασίας 50 μέτρων περιμετρικά".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
20-12-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Τούμπα στο Αρχοντικό
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Αρχοντικόν

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα