Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22784/1118/12-6-2000 - ΦΕΚ 792/Β/28-6-2000
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη περιοχής Αριστομένη Μεσσηνίας ως Αρχαιολογικού Χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή Αριστομένη Μεσσηνίας για λόγους προστασίας Μυκηναϊκού Θαλαμωτού τάφου στη θέση "Τρανή Συκιά".
Η κηρυσσόμενη περιοχή του θαλαμωτού Μυκηναϊκού Τάφου οριοθετείται σε απόσπασμα Φ.Χ. ΓΥΣ, σε Κλ. 1: 5000 με τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ - Α, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες συντεταγμένες:

Α - 10640 - 18070
Β - 10240 - 18050
Γ - 10240 - 18500
Δ - 10380 - 18500
Ε - 10540 - 18400
Ζ - 10640 - 18500

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981)
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
25-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Αριστομένη (Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

Τρανή Συκιά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις