Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 18136/64/23-9-1965 - ΦΕΚ 652/Β/5-10-1965
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν τους κάτωθι ναούς ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:

ΠΑΡΟΥ
1. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου του Θαλασσίτου, εν τη περιφερεία του χωρίου Μάρπησσα.
2. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου των καθολικών εντός του χωρίου Νάουσα. Εις το δάπεδον του εγκαταλελειμμένου ναού σώζονται ανάγλυφοι πλάκες φραγκικών τάφων.

ΝΑΞΟΥ
α) Χωρίον Σαγκρί.
1. Ι. Ναός Αγίου Νικολάου, μονόκλιτος, σταυροειδής μετά τρούλου, διασώζων τοιχογραφίας 12ου, 13ου αιώνος, ίσως και παλαιοτέρας.
2. Βυζαντινός Ναός Αγίου Ιωάννου σχήματος ελευθέρου Σταυρού μετά τρούλου, νάρθηκος και περεκκλησίου.
3. Ι. Ναός Αγ. Αρτεμίου, μονόκλιτος μετά τρούλου, διασώζων εικονομαχικάς τοιχογραφίας.

β) Χωρίον Χαλκί.
1. Ι. Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Πρωτόθρονος), ναός σταυροειδής ελλαδικός μετά τρούλου αρχαϊκού τύπου.
2. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Διασορ(ε)ίτου, τετράστυλος σταυροειδής μετά τρούλου και νάρθηκος, διασώζων μέγα μέρος του γραπτού του διακόσμου, αναγόμενος εις τους βυζαντινούς χρόνους.
3. Παναγία η Δαμιώτισσα, μονόκλιτος ναός τύπου ελευθέρου σταυρού μετά τρούλου, διασώζων λείψανα δύο στρωμάτων βυζαντινών τοιχογραφιών.
4. Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων εις την περιοχήν "Μετόχι" του Χαλκίου.
5. Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου εις "Βουρβουριάν", μονόκλιτος μετά τοιχογραφιών και επιγραφής χρονολογήσεως εις την αψίδα.
6. Ι. Ναός Αγίας ¶ννης, μεταξύ Χαλκίου και Τσικαλαρίου, μονόκλιτος κεραμοσκεπής, με λείψανα τοιχογραφιών.

γ) Χωρίον Μονίτσια.
1. Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου.
2. Ι. Ναός Αγίου Νικολάου, εις το ιερόν του οποίου υπάρχουν τοιχογραφίαι μεταβυζαντινών ιεραρχών και επιγραφή.
3. Ναός Παναγίας Ραχιδιώτισσας, καθολικόν τελείως ηρειπωμένης μονής, διατηρούσης τοιχογραφίας.

δ) Χωρίον Τσικαλαριό.
1. Ι. Ναός Αγίου Στεφάνου ("στη βρύση"), σταυρόσχημος μετά τοιχογραφιών.
2. Ι. Ναός Χριστού (έξωθεν του χωρίου, εις Ν. πρόποδα).

ε) Χωρίον Κουτσοχεράδος.
1. Ι. Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ (έξωθεν του χωρίου) μονόκλιτος καμαροσκεπής

στ) Χωρίον Καλόξυλος.
1. Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (θέσις Αλμπά, ύψωμα Φανάρι) σταυρόσχημος μετά μεταγενεστέρων προσθηκών και τοιχογραφιών εις το ιερόν.

ζ) Απείρανθος.
1. Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου (θέσις Φασουλού), μονόκλιτος, καμαροσκεπής μετά λειψάνων τοιχογραφιών εις δύο στρώματα.
2. Ναός Θεοτόκου (στο Δήμο), μονόκλιτος μετά παρεκκλησίου.
3. Ι. Ναός Αγίας Κυριακής, μονόκλιτος ναός μετά συνημμένου από νότου παρεκκλησίου και διασώζων εικονομαχικάς τοιχογραφίας.
4. Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τρίκλιτη θολωτή βασιλική μετά τοιχογραφιών δύο εποχών.
5. Ι. Ναός Αγίου Παχωμίου, μονόκλιτος, σταυροειδής μετά τρούλου, διασώζων λείψανα βυζαντινών τοιχογραφιών.
6. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου, μονόκλιτος ναΐσκος, ηρειπωμένος μετά τρούλου και νάρθηκος, έχων προς βορράν συνημμένον καμαροσκέπαστον παρεκκλήσιον. Ο ναός διασώζει λείψανα τοιχογραφιών 13ου αι.
7. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου, μονοκάμαρος ναΐσκος διασώζων λείψανα τοιχογραφιών δύο στρωμάτων.

η) Χωρίον Μονή.
1. Παναγιά η Δροσιανή, ναός με παρεκκλήσια και τοιχογραφίας εις Β' αψίδα.

Περιοχή Νάξου:
Χωρίον Τουμπακάδες - Σταυροπηγή.
1. Ι. Ναός Αγίας Κυριακής - Σταυροπηγή.
2. Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου με βυζαντινά γλυπτά.
3. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου με εντοιχισμένα βυζαντινά γλυπτά

Χωρίον Αυλιά.
1. Ι. Ναός ¶ι - Ψιμά, τρίκλιτη θολωτή βασιλκή με λείψανα τοιχογραφιών εις Ν. κλίτος και παλαιοχριστιανικά γλυπτά.
2. Ι. Ναός Αγίας Φωτεινής, φραγκού.

Χωρίον Αθαλάσσου.
1. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου, διατηρών λείψανα τοιχογραφιών και εντοιχισμένα αρχαία μάρμαρα και επιγραφήν.
2. Ι. Ναός Παναγίας, διατηρών λείψανα τοιχογραφιών.

Αγιασός.
1. Ι. Ναός Παναγίας, στις Γιαλούς, με τοιχογραφίας και επιγραφάς.
2. Ι. Ναός Αγίου Μάμα, τρουλαίος ναός με ίχνη τοιχογραφιών.

Χωρίον ¶γιοι Απόστολοι.
1. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου (έξωθεν του χωρίου), καμαροσκεπής με τοιχογραφίας εις το Ιερόν και εντοιχισμένην επιγραφήν.

Χωρίον Ποταμιές.
1. Ι. Ναός Αγίου Ανδρέου (Πρόποδες Κάστρου), καμαροσκεπής ναΐσκος διασώζων μεταβυζαντινάς τοιχογραφίας.
2. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου, μονόκλιτος ναΐσκος εσωτερικώς κατάγραφος

Χωρίον Εγκαρές.
1. Ι. Ναός Ταξιαρχών.
2. Ι. Ναός Γεννήσεως εις Σπήλαιον.
3. Ι. Ναός Παναγίας Μοναστηρακιώτισσας, τρίδυμος βυζαντινός ναός, με λείψανα τοιχογραφιών εις τους τοίχους του ιερού.

Χωρίον Φιλώτι.
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εγγύς της θέσεως Ακαδήμοι, μονόκλιτος σταυρόσχημος μετά τρούλου, διασώζων λείψανα βυζαντινών τοιχογραφιών εις δύο εποχάς.

ΙΟΣ.
Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου εν Χώρα Ίου διασώζων λείψανα τοιχογραφιών, εφ' ων χάραγμα του 15ου αιώνος"

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
13-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας ¶ννης στο Χαλκί Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Χαλκείον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στον Απείραθο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απέραθος (τ.Απείραθος)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στους Τουμπακάδες - Σταυροπηγή Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Τουμπακάδες - Σταυροπηγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Φωτεινής στα Αυλιά Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ανδρέου στην Ποταμιά Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Πρόποδες Κάστρου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου στα Μονίτσια Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Μονίτσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αρτεμίου στο Σαγκρί Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Διασορ(ε)ίτου στο Χαλκί Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Χαλκείον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Θαλασσίτου στη Μάρπησσα (Τσηπίδος) Πάρου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Βίβλος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στην Ποταμιά Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Πρόποδες Κάστρου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Αθαλάσσου Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Αγιασσός
Αθαλάσσου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στον Απείραθο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απέραθος (τ.Απείραθος)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στον Απείραθο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απέραθος (τ.Απείραθος)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αποστόλους Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

¶γιοι Απόστολοι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στους Τουμπακάδες - Σταυροπηγή Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Τουμπακάδες - Σταυροπηγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στη θέση "Φασουλού" Απειράθου Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

"Φασουλού"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ελευθερίου στη Χώρα Ίου
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ

Ίος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη θέση "Αλμπά" Καλοξύλου Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Καλόξυλος, "Αλμπά", ύψωμα Φανάρι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Φιλότι Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Φιλότιον
Κοντά στη θέση "Ακαδήμοι"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στον Απείραθο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απέραθος (τ.Απείραθος)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στο Σαγκρί Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου στη Βουρβουριά Χαλκίου Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Χαλκείον
Βουρβουριά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου στους Τουμπακάδες - Σταυροπηγή Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Τουμπακάδες - Σταυροπηγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Μάμα στην Αγιάσσο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Αγιασσός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στα Μονίτσια Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Μονίτσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στον Γύρουλα Σαγκρίου Νάξου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Γύρουλας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Παχωμίου στον Απείραθο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απέραθος (τ.Απείραθος)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Στεφάνου ("στη βρύση") στο Τσικαλαριό Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Τσικαλαριό
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στο Μετόχι Χαλκίου Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Χαλκείον
Μετόχι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός ¶η - Ψιμά στα Αυλιά Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ

Αυλιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Κουτσοχεράδο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Κουτσοχεράδος, εκτός οικισμού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γεννήσεως σε σπήλαιο στις Εγγαρές Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Εγγαραί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελισμού Θεοτόκου (Πρωτόθρονος) στο Χαλκί Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Χαλκείον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου στην Απείρανθο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απέραθος (τ.Απείραθος)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγιάς Γιαλούς στην Αγιάσσο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Αγιασσός

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Δαμιώτισσας στο Χαλκί Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Χαλκείον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγιάς Δροσιανής στη Μονή Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Μονή

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Μοναστηρακιώτισσας στις Εγγαρές Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Εγγαραί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Ραχιδιώτισσας στα Μονίτσια Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Μονίτσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Αθαλάσσου Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Αγιασσός
Αθαλάσσου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στις Εγγαρές Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Εγγαραί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Χριστού στο Τσικαλαριό Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Τσικαλαριό, εκτός οικισμού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικός Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι