Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4145/59316/1-12-1998 - ΦΕΚ 1270/Β/21-12-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του συγκροτήματος ύδρευσης (Κρήνη-γέφυρες-δεξαμενή) στο Μοναστηράκι Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το συγκρότημα ύδρευσης στο Μοναστηράκι Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης που αποτελείται από την Κρήνη, τη συστοιχία γουρνών και την συλλεκτήρια δεξαμενή, διότι πρόκειται για πολύ σημαντικό υδρευτικό έργο, χαρακτηριστικό δείγμα της λαϊκής τοπικής αρχιτεκτονικής, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή του τόπου και αποτελεί σημείο αναφοράς της ιστορικής μνήμης των κατοίκων κτίριο ιδιοκτησίας [sic]."

ΚΝ 5351/32 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992)
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
05-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Συγκρότημα ύδρευσης στο Μοναστηράκι Αμαρίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Μοναστηράκιον

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες