Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4675/15345/17-3-1999 - ΦΕΚ 439/Β/26-4-1999
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μοναστηρακίου Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Μοναστηρακίου Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης, διότι αποτελεί σημαντικότατο δείγμα ειδικού κτιρίου (Σχολείου) που είναι συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία του οικισμού και τις μνήμες των κατοίκων."

ΚΝ 5351/32 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992)
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Παλαιό δημοτικό σχολείο στο Μοναστηράκι
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Μοναστηράκιον

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας