Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/12382/233/1-4-1993 - ΦΕΚ 301/Β/28-4-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός σκεπαστής θολωτής βρύσης στο Προμύρι Πηλίου, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, στο Πήλιο Μαγνησίας
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο η σκεπαστή θολωτή βρύση στο Προμύρι Πηλίου, διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του οικισμού και του Πηλίου γενικότερα".

Κ.Ν. 5351/1932.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Σκεπαστή θολωτή βρύση στο Προμύρι Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Προμύριον

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες