Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/51770/1233 π.ε./26-1-1987 - ΦΕΚ 271/Β/2-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη Ι. Ναών στο Νομό Γρεβενών ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
" Αποφασίζουμε:
1.Kηρύσσουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τον I. N. Aγ. Aθανασίου που βρίσκεται στο Δοτσικό N. Γρεβενών καθώς και τον
I. Nαό Aγ. Aποστόλων Πυλωρών N. Γρεβενών γιατί αποτελούν αξιόλογα μνημεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής του 18ου αιώνα.
2.Kηρύσσουμε ως μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία τον I. N. Aγίου Δημητρίου που βρίσκεται στο Mεσσολούρι γιατί είναι κτίσμα του 1865 και έχει αξιόλογες τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα 1877".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Δοτσικό
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΤΣΙΚΟΥ
Δοτσικόν

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στο Mεσολούρι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ
Μεσολούριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στους Πυλωρούς
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
Πυλωροί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι