Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/33256/717/11-8-1989 - ΦΕΚ 716/Β/26-9-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο

"Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο η σκεπαστή κρήνη που ευρίσκεται στο Νεοχώρι Πηλίου, χρονολογούμενη στις αρχές του 19ου αιώνα, διότι αποτελεί σημαντικό κτίσμα για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής του οικισμού του Νεοχωρίου και του Πηλίου γενικότερα".

Κ.Ν. 5351/1932 άρθρο 52.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κρήνη στο Νεοχωρίον Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΦΕΤΩΝ
Νεοχώριον

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες