Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/35455/675/21-8-1992 - ΦΕΚ 547/Β/2-9-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία τον I. N. Aγ. Iωάννου Xρυσοστόμου Παρασκευής Γρεβενών.
Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική, που χρονολογείται στον 19ο αιώνα".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ιωάννου Χρυσοστόμου στην Παρασκευή
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Παρασκευή

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι