Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ36/17316/576/16-7-1979 - ΦΕΚ 727/Β/30-8-1979
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του I. Nαού Παναγίας Zωοδόχου Πηγής στη θέση Λειψοκούκι στο Mεγάλο Σειρήνι Γρεβενών.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον I. Nαό Παναγίας Zωοδόχου Πηγής στη θέση Λειψοκούκι στο Mεγάλο Σειρήνι Γρεβενών, επειδή φέρει τοιχογραφίες χρονολογούμενες με επιγραφή στις 26 Iουνίου 1717."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στη θέση "Λειψοκούκι" στο Mεγάλο Σειρήνι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγα Σειρήνιον
"Λειψοκούκι"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι