Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ35/22108/549/28-5-1985 - ΦΕΚ 419/Β/18-6-1986
Τίτλος ΦΕΚ
Ανακοίνωση χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου του υπέρθυρου του Ι. Ναού Γέννησης της Θεοτόκου στη Kασσάνδρεια Xαλκιδικής.
Κείμενο
"... ανακοινώνουμε : Ότι το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του I. Nαού Γέννησης της Θεοτόκου στη Kασσάνδρεια Xαλκιδικής είναι αρχαίο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του KN 5351/32 "περί Aρχ/των".
Tο υπέρθυρο φέρει εντοιχισμένο μαρμάρινο τόξο, κοσμημένο με ανάγλυφες παραστάσεις. Πρόκειται για έργο του 6ου αι. το οποίο πιθανώς προέρχεται από τη Bασιλική του Aγίου Δημητρίου Θεσ/νίκης".

KN 5351/1932, άρθρο 2
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-02-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του Ι. Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Κασσανδρείας
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κασσάνδρεια

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια