Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15768/789/31-3-1999 - ΦΕΚ 443/Β/26-4-1999
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Δροσιάς Δήμου Βεγορίτιδας Νομ. Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος περιοχή στα ΝΑ του οικισμού Δροσιάς του Δήμου Βεγορίτιδας Νομού Πέλλας για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων αρχαιοτήτων:
1. Κλασικού - ελληνιστικού οικισμού και εγκαταστάσεως προϊστορικών χρόνων στο λόφο Γράτιστα.
2. Νεολιθικού οικισμού και δύο προϊστορικών τύμβων στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης Δροσιάς (παλαιά ονομασία περιοχής, Σαρατσίνα). Επίσης ρωμαϊκό κτίριο που πιθανώς ταυτίζεται με το Mutatio ad Duodecim της Εγνατίας οδού, στο ΒΔ τμήμα της κηρυσσόμενης περιοχής.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5.000 (αριθ. 3276.2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ..., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα".

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 3276,2 APNIΣΣΑ -8201,7 3844,1 1-2 44,40
2 3276,2 APNIΣΣΑ -8157,4 3841,1 2-3 112,11
3 3276,2 APNIΣΣΑ -8055,3 3794,8 3-4 83,18
4 3276,2 APNIΣΣΑ -7972,6 3785,9 4-5 528,21
5 3276,2 APNIΣΣΑ -7445,2 3815,2 5-6 559,25
6 3276,2 APNIΣΣΑ -6895,9 3710,2 6-7 633,94
7 3276,2 APNIΣΣΑ -6789,8 4335,2 7-8 240,83
8 3276,2 APNIΣΣΑ -6588,7 4202,7 8-9 282,43
9 3276,2 APNIΣΣΑ -6593,1 4485,1 9-10 200,89
10 3276,2 APNIΣΣΑ -6694,7 4658,4 10-11 207,91
11 3276,2 APNIΣΣΑ -6827,7 4818,2 11-12 307,36
12 3276,2 APNIΣΣΑ -7091,1 4976,6 12-13 853,60
13 3276,2 APNIΣΣΑ -7860,1 4606,1 13-14 621,81
14 3276,2 APNIΣΣΑ -8375,0 4257,5 14-15 128,97
15 3276,2 APNIΣΣΑ -8280,9 4169,3 15-1 334,71
1 3276,2 APNIΣΣΑ -8201,7 3844,1

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
13-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δροσιάς (νεολιθικός οικισμός κ.ά.)
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Δροσιά
Στα ΝΑ της Δροσιάς
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα