Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/37064/945/10-10-1988 - ΦΕΚ 838/Β/16-11-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας τον Ιερό Ναό "Ειρήνης του Θεού" στην Πόθαια Καλύμνου γιατί η εκκλησία συνδέεται με τη νεότερη ιστορία του νησιού. Έχει κτισθεί στα 1918 και ο τοιχογραφικός διάκοσμος της εκκλησίας έχει γίνει από Καλύμνιους ζωγράφους".


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ειρήνης του Θεού στην Πόθια Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Πόθαια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι