Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/9767/305/17-4-1996 - ΦΕΚ 351/Β/16-5-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου, της κοινότητας Λιπαρού, επαρχίας Γιαννιτσών, νομού Πέλλης, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου, της κοινότητας Λιπαρού, επαρχίας Γιαννιτσών, νομού Πέλλης, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και εννεάπλευρη κόγχη Ιερού Βήματος, που κτίσθηκε το 1864-65".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-04-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Λιπαρό
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Λιπαρόν

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι