Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/12254/284/29-3-1990 - ΦΕΚ 303/Β/8-5-1990
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως κτιρίου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας της Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ Ευκαρπίας Σερρών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία τη Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ Ευκαρπίας Σερρών με ζώνη προστασίας ολόκληρο το λόφο επί του οποίου είναι κτισμένη η μονή, επειδή αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής του 19ου αι. Το καθολικό της Μονής διασώζει υστεροβυζαντινή οικοδομική φάση. Η Μονή λειτουργεί ως σημείο αναφοράς του ερειπωμένου σήμερα οικισμού Καστρίου γνωστού από τις βυζαντινές πηγές."

ΚΝ 5351/32
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
29-02-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ευκαρπία. Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΡΑΓΙΛΟΥ
Ευκαρπία

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι