Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/69921/2293 π.ε./24-1-2002 - ΦΕΚ 147/Β/12-2-2002
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός οικίας Δρουλίσκου, Δημ. Διαμ. Φραντζεσκιανών Μετοχιών, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, επαρχίας Ρεθύμνου, Ν. Ρεθύμνου, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το μεγάλο συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει ελαιοτριβείο και οικία, φερομένης ιδιοκτησίας Δρουλίσκου, Δημ. Διαμ. Φραντζεσκιανών Μετοχιών, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, επαρχίας Ρεθύμνου, Ν. Ρεθύμνου, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο διότι αποτελεί τυπικό δείγμα συγκροτήματος ελαιοτριβείου και κατοικίας, με αρχιτεκτονικά στοιχεία της ύστερης Ενετοκρατίας - πρώιμης τουρκοκρατίας, που βρισκόταν σε συνεχή χρήση μέχρι το 19ο αι.
Το ελαιοτριβείο αποτελείται από δυο χώρους που επικοινωνούν μέσω διπλής τοξοστοιχίας.
Ανατολικά του ελαιοτριβείου βρίσκεται η οικία, στο ισόγειο της οποίας υπάρχουν τρία δωμάτια, το ένα φέρει τόξο παρόμοιο με αυτά του ελαιοτριβείου.
Στη βόρεια πλευρά του αυλόγυρου υπάρχει σκεπαστή στέρνα στεγασμένη με ημισφαιρικό τρουλίσκο και τοξωτό άνοιγμα στη μία της πλευρά, η οποία συγκέντρωνε το νερό μέσω υδρορροής από το δώμα της οικίας."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτιριακό συγκρότημα (ελαιοτριβείο - οικία) στα Φραντζεσκιανά Μετόχια, φερ. ως ιδ. Δρουλίσκου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Φραντζεσκιανά Μετόχια

Αγροτική Οικονομία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία