Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΠΔ 15-10-1934 - ΦΕΚ 416/Α/30-11-1934
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσομεν Διατηρητέον Ιστορικόν Μνημείον το εν Εδέσση Γενή Τζαμί, ίνα χρησιμεύσει και ως Μουσείον της πόλεως ταύτης".

Ν 2447
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Γενή Τζαμί στην Έδεσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Έδεσσα

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι