Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ Α/Φ31/23211/1747/1975/27-1-1977 - ΦΕΚ 86/Β/10-2-1977
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού τόπων εις Μακεδονία ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους μετά ζώνης προστασίας ακτίνος 50 μ. πέριξ αυτών:
α) τας λίμνας Βεγορίτιδα, Πετρών Φλωρίνης, Άγρας Πέλλης και Πρεσπών Φλωρίνης και β) Την πεδιάδα της Εδέσσης μετά ζώνης προστασίας 500μ. περιμετρικώς ".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Λίμνη Άγρα. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Λίμνη Βεγορίτιδα. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λίμνη Βεγορίτιδα. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Φυσικοί Χώροι
Λίμνη Βεγορίτιδα. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ


Φυσικοί Χώροι
Λίμνη Βεγορίτιδα. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ


Φυσικοί Χώροι
Λίμνη Πετρών Φλωρίνης.Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Φυσικοί Χώροι
Λίμνη Πρεσπών. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ


Φυσικοί Χώροι
Πεδιάδα Εδέσσης. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Έδεσσα

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις