Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/39449/996/17-10-1988 - ΦΕΚ 833/Β/16-11-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο

"Χαρακτηρίζουμε τη γέφυρα, που βρίσκεται στην περιοχή Παλαιοκάστρου Αγίου Βλασίου Πηλίου Μαγνησίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επειδή αποτελεί στοιχείο άνθησης των χωριών του Πηλίου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας".
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Γέφυρα στην περιοχή "Παλαιοκάστρου" Αγίου Βλασίου Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Παλαιόκαστρον

Γέφυρες