Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/865/14387/29-4-1987 - ΦΕΚ 234/Β/8-5-1987
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του πυργόσπιτου κληρονόμων Αθ. και Θρασ. Μαργαρίτη στον Άνω Βόλο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το πυργόσπιτο κληρονόμων Αθ. και Θρασ. Μαργαρίτη στον Άνω Βόλο, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής και βρίσκεται μέσα σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Το κτίριο έχει αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης."
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Πυργόσπιτο ιδ. κληρονόμων Α. & Θ. Μαργαρίτη
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
Άνω Βόλος

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι