Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1342/22885/10-5-1999 - ΦΕΚ 1045/Β/4-6-1999
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα Αγίου Βλασίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο στην Κοινότητα Αγίου Βλασίου Πηλίου του Ν. Μαγνησίας, διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακής σχολικής αρχιτεκτονικής της τελευταίας περιόδου της Τουρκοκρατίας και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στον τομέα της σχολικής αρχιτεκτονικής. Επίσης, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52 (όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν 1337/1983)
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992)
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο παλαιού Δημοτικού Σχολείου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Άγιος Βλάσιος

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας