Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/59178/5361 π.ε./5-5-1976 - ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού μονών και εκκλησιών εις Ν. Μαγνησίας ως ιστορικών διατηρητέων μημείων.
Κείμενο
Χαρακτηρίζομεν τας κάτωθι μονάς και εκκλησίας εν Μαγνησία ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
1) Ναός Αγ. Νικολάου εις χωριό Κανάλια.
Βυζαντινός μονοκάμαρος φέρων τρία στρώματα τοιχογραφιών 13ου - 18ου αιώνος.
2) Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
Μετά θαυμάσιου ψηφιδωτού πατώματος εις Πλατανίδια Βόλου. Ευρίσκεται κατά το ήμισυ εντός της θαλάσσης.
3) Παλαιοχριστιανική βασιλική εις συνοικισμό Παλαιά Βόλου.
Φέρει ωραίον ψηφιδωτό πάτωμα.
4) Ερείπια Βυζαντινής Μονής εις θέσιν Νηές Σούρπης.
Το καθολικόν είναι εις τον τύπον του δικιονίου εγγεγραμμένου σταυροειδούς, διατηρείται δε μέχρι των γενέσεων των μαρμάρων. Τα κελλιά· κατεστραμμένα μέχρι θεμελίων.
5) Ναός Αγ. Αποστόλων εις Κωφούς Αλμυρού.
Τρίκλιτος βασιλική μετά νάρθηκος. Στεγάζεται δι' επιπέδου ξύλινης οροφής. Φέρει τοιχογραφίας του 17ου αιώνος και ξυλόγλυπτον τέμπλον.
6) Ναός Αγ. Παρασκευής εις Κοκκωτούς Αλμυρού.
Τρίκλιτος βασιλική μετά τοιχογραφιών 17ου αιώνος και ξυλόγλυπτον τέμπλον.
7) Μονή Παναγίας Ξενιάς, παρά το χωριό Κοκκωτοί Αλμυρού.
Σώζεται μόνον το καθολικόν εις τον τύπον της τρικλίτου βασιλικής με ωραίας τοιχογραφίας του 17ου αι. Ανατολικώς αυτού διασώζονται λείψανα τοίχου εκ των παλαιών κελλίων με υπολείμματα τοιχογραφιών.
8) Αγ. Μαρίνα Κισσού Πηλίου.
Τρίκλιτος βασιλική, ανακαινισθείσα συμφώνως προς επιγραφήν το έτος 1747. Εκεί θαυμάσιον ξυλόγλυπτον τέμπλον και ωραιότατας τοιχογραφίας του λαϊκού ζωγράφου Γιάννη Παγώνη.
9) Μονή Τιμίου Προδρόμου Συκής.
Ιδρύθη το έτος 1795 υπό του γνωστού εν τω Πηλίω λαϊκού αρχιτέκτονος Δήμου Ζουπανιώτου. Ανεκαινίσθη το 1839. Το καθολικόν είναι τρίκογχον, αθωνίτικου τύπου. Εκ της τετραπλεύρου μονής η ανατολική πτέρυξ και το ήμισυ περίπου της βορείας.
10) Άγιος Δημήτριος Νεοχωρίου Πηλίου.
Τρίκλιτος βασιλική μετά πλακοσκεπούς αμφικλινούς στέγης ιδρυθείσα το έτος 1768. Φέρει ωραίον ξυλόγλυπτον τέμπλον και τοιχογραφίας του λαϊκού ζωγράφου Γιάννη Παγώνη.
11) Αγία Τριάς Ανηλίου Πηλίου.
Μονοθάλαμος ναός ορθογώνιος εν κατόψει. Κατάγραφος με αγιογραφίας του Γιάννη Παγώνη. Εις το πάχος του ανατολικού τοίχου είναι εγγεγραμμέναι 4 κόγχαι εις τας οποίας επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιοτύπως το θέμα της Πλατυτέρας και τυης Αποκαθηλώσεως.
12) Αγία Τριάς Προμυρίου.
Ναός του συνεπτυγμένου εγγεγραμμένου σταυροειδούς τύπου μετά τριεδρικής πλακοσκεπούς στέγης και ανοιχτού πρόναου. Ο πρόναος είναι επιμήκης, στεγάζεται δε δια σταυροθολίου και φουρνικών. Χρονολογία υπερθύρου δυτ. εισόδου 1795.
13) Ερείπια βυζαντινού ναού.
Εις συνοικισμό "Λύρη" Προμυρίου. Τρίκλιτος ερειπωμένος βυζαντινός ναός μετά ημιεξαγωνικής αψίδας. Επί του κεντρικού του κλίτους οικοδομήθη σύγχρονος μονοθάλαμος ναός (Εννεάμερα Παναγίας) εις τον οποίον ενσωματώθη λειτουργικώς η παλαιά όψις.
14) Ναός Εισοδίων - Κοιμήσεως Θεοτόκου εις Προμύριον.
Τρίκλιτος βασιλική μετά υπερώων και στενομήκους νάρθηκος, φέρουσα τριεδρικήν πλακοσκεπή στέγην και ενσωματωμένον προς νότον παρεκκλήσιον του Αγ. Χαραλάμπη. Επί του υπερθύρου της προς νότον της εισόδου του ναού υπάρχει χρονολογία ιδρύσεως 1767. Εσωτερικώς ωραίαι τοιχογραφίαι του 18ου αιώνος.
15) Ναός Γενεσίου Θεοτόκου εις θέσιν Μούσγες της περιφερείας Προμυρίου.
Εγγεγραμμένος σταυροειδής του συνεπτυγμένου τύπου μετά της τριεδρικής στέγης και υπερυψωμένου τυμπάνου. Κατάγραφος με ωραίες τοιχογραφίες του έτους 1817.
16) Ναΐσκος Θεοτόκου εις θέσιν Θεοτόκου Προμυρίου.
Μονόχωρος, ορθογώνιος μετά τυφλού θόλου και ημικυκλικής αψίδος, ιδρυθείς το έτος 1807. Γραπτόν τέμπλον 1807.
17) Άγιοι Απόστολοι Προμυρίου.
Μονοθάλαμος μεθ' ημικυκλικής αψίδος ναός, ακόσμητος εσωτερικώς. Εις το λιθανάγλυφον υπέρθυρον της προς νότον εισόδου υπάρχει επιγραφή και χρονολογία: 1821, Μαρτίου 23.


Κ.Ν. 5351/1932, άρθ. 52.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
07-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αγ. Μαρίνα Κισσού Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αγία Τριάς Ανηλίου Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Βυζαντινής Μονής στις Νηές Σούρπης
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΟΥΡΠΗΣ
Νηές

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια βυζαντινού ναού στο Λύρη
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Λύρη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Προμύριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γενεσίου Θεοτόκου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Μούσγες

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής στα Πλατανίδια Βόλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Πλατανίδια

Τμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Παναγίας Ξενιάς
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΟΥΡΠΗΣ

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Τιμίου Προδρόμου Συκής
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΦΕΤΩΝ

Μονή Τιμίου Προδρόμου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐσκος Θεοτόκου στη θέση Θεοτόκου Προμυρίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Αποστόλων στους Κωφούς Αλμυρού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Δημητρίου Νεοχωρίου Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΦΕΤΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Νικολάου στο χωριό Κανάλια Μαγνησίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Παρασκευής στους Κοκκωτούς Αλμυρού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Κοκκωτοί

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδος Προμυρίου Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ

Θεοτόκου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Εισοδίων - Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Προμύρι Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική Βασιλική στα Παλιά Βόλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ

Παλιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι