Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/19178/931/22-6-1996 - ΦΕΚ 608/Β/22-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων δύο θέσεων στην αγροτική περιοχή Νερομύλων Προδρόμου Νομού Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους δύο θέσεις που περιλαμβάνονται στην αγροτική περιοχή της Κοινότητας Νερομύλων Προδρόμου, και συγκεκριμένα:
α) Θέση "Γκορίτσα", στο αγρόκτημα Νερομύλων, στα βόρεια της Κοινότητας Νερομύλων, για την προστασία των αρχαίων λειψάνων υστεροκλασικών έως υστερορωμαϊκών χρόνων, που έχουν εντοπισθεί στη θέση αυτή.
Στο συνημμένο αντίστοιχο κτηματολογικό διάγραμμα 1:2000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση (λόγω έλλειψης χάρτη ΓΥΣ 1:5000), η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ..., 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 1...
... Οι συντεταγμένες που αντιστοιχούν στα παραπάνω σημεία παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων :

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18399.4 -24966.2 1-2 138.33
2 18515.5 -24891 2-3 88.39
3 18600.4 -24866.4 3-4 34.95
4 18627.8 -24844.7 4-5 98.56
5 18685.5 -24764.8 5-6 64.02
6 18740.3 -24698.2 6-7 201.53
7 18895.8 -24570 7-8 98.34
8 18890.8 -24595.4 8-9 44.50
9 18967.0 -24633 9-10 61.33
10 19015.3 -24670.8 10-11 48.66
11 19059.2 -24691.8 11-12 63.02
12 19086.3 -24748.7 12-13 24.06
13 19104.0 -24765 13-14 52.10
14 19154.1 -24750.7 14-15 19.93
15 19171.4 -24760.6 15-16 51.20
16 19199.2 -24803.6 16-17 68.16
17 19259.8 -24834.8 17-18 87.37
18 19240.9 -24920.1 18-19 57.22
19 19193.6 -24952.3 19-20 46.58
20 19157.8 -24982.1 20-21 17.30
21 19147.5 -24996 21-22 15.30
22 19147.7 -25011 22-23 32.13
23 19119.9 -25027.4 23-24 79.78
24 19062.2 -25082.5 24-25 105.96
25 18977.3 -25145.9 25-26 98.26
26 18881.7 -25168.6 26-27 22.26
27 18864.0 -25182.1 27-28 40.67
28 18828.2 -25201.4 28-29 38.58
29 18789.9 -25206 29-30 40.91
30 18749.1 -25203 30-31 21.60
31 18727.8 -25199.4 31-32 21.43
32 18706.4 -25200.6 32-33 18.46
33 18691.8 -25211.9 33-34 30.85
34 18676.7 -25238.8 34-35 61.38
35 18634.0 -25282.9 35-36 13.35
36 18621.7 -25277.7 36-37 16.62
37 18609.9 -25266 37-38 40.86
38 18571.2 -25252.9 38-39 32.61
39 18577.5 -25220.9 39-40 48.17
40 18593.6 -25175.5 40-41 12.14
41 18586.3 -25165.8 41-42 25.65
42 18593.2 -25141.1 42-43 49.53
43 18544.1 -25134.6 43-44 17.10
44 18543.9 -25117.5 44-45 75.31
45 18470.8 -25099.4 45-46 17.80
46 18460.2 -25113.7 46-47 11.36
47 18451.1 -25106.9 47-48 32.75
48 18418.5 -25103.8 48-49 24.45
49 18412.1 -25127.4 49-50 14.13
50 18400.0 -25120.1 50-1 153.90


β) Θέση "Γκορίτσα", στο αγρόκτημα Προδρόμου, δυτικά του συνοικισμού του Προδρόμου της Κοινότητας Νερομύλων, για τη προστασία του εκτεταμένου νεκροταφείου τύμβων της εποχής του Σιδήρου που εντοπίσθηκαν στη θέση αυτή.
Στο συνημμένο αντίστοιχο κτηματολογικό διάγραμμα 1:2000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση (λόγω έλλειψης χάρτη ΓΥΣ 1:5000), η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ..., 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 και 1.
Οι συντεταγμένες που αντιστοιχούν στα παραπάνω σημεία παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων


ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17505.3 -24280.5 1-2 102.32
2 17578.0 -24352.5 2-3 33.05
3 17568.0 -24384 3-4 22.91
4 17590.9 -24383.4 4-5 11.80
5 17597.9 -24373.9 5-6 18.46
6 17616.3 -24375.4 6-7 18.87
7 17606.3 -24359.4 7-8 11.10
8 18612.8 -24350.4 8-9 29.89
9 17603.8 -24321.9 9-10 17.97
10 17616.2 -24308.9 10-11 52.40
11 17609.7 -24256.9 11-12 104.30
12 1712.7 -24273.3 12-13 12.09
13 17714.2 -24261.3 13-14 32.93
14 17681.8 -24255.4 14-15 7.63
15 17685.8 -24248.9 15-16 21.38
16 17706.7 -24253.4 16-17 20.89
17 17716.2 -24234.8 17-18 10.10
18 17726.1 -24236.8 18-19 30.03
19 17748.5 -24216.8 19-20 80.07
20 17730.0 -24138.9 20-21 26.22
21 17755.9 -24134.8 21-22 68.45
22 17769.9 -24201.8 22-23 33.30
23 17803.2 -24201.8 23-24 32.16
24 17813.7 -24232.2 24-25 79.91
25 17874.8 -24180.7 25-26 43.90
26 17918.6 -24183.7 26-27 14.16
27 17908.1 -24193.2 27-28 17.06
28 17906.7 -24210.2 28-29 49.19
29 17955.4 -24217.1 29-30 21.51
30 17967.9 -24199.6 30-31 22.01
31 17989.7 -24196.6 31-32 39.66
32 18028.1 -24206.5 32-33 13.37
33 18034.0 -24194.5 33-34 10.50
34 18044.5 -24194.5 34-35 41.23
35 18073.3 -24224 35-36 54.03
36 18124.1 -24242.4 36-37 68.31
37 18162.5 -24298.9 37-38 61.31
38 18205.8 -24342.3 38-39 64.45
39 18240.2 -24396.8 39-40 60.76
40 18254.7 -24455.8 40-41 31.52
41 18255.7 -24487.3 41-42 31.08
42 18243.3 -24515.8 42-43 26.08
43 18245.1 -24541.8 43-44 17.64
44 18228.9 -24548.3 44-45 19.68
45 18210.0 -24542.8 45-46 110.11
46 18161.8 -24641.8 46-47 48.17
47 18169.8 -24689.3 47-48 26.62
48 18183.2 -24666.3 48-49 55.06
49 18185.8 -24721.3 49-50 37.97
50 18209.7 -24750.8 50-51 52.12
51 18183.4 -24795.8 51-52 133.67
52 18090.9 -24892.3 52-53 109.45
53 18000.3 -24830.9 53-54 35.96
54 17981.9 -24800 54-55 92.02
55 17911.7 -24740.5 55-56 15.78
56 17916.6 -24725.5 56-57 126.94
57 17836.4 -24627.1 57-58 18.90
58 17817.5 -24627.2 58-59 51.29
59 17812.1 -24678.2 59-60 41.69
60 17775.8 -24698.7 60-61 35.60
61 17744.0 -24714.7 61-62 44.30
62 17699.7 -24715.3 62-63 32.56
63 17667.9 -24708.3 63-64 74.98
64 17603.2 -24670.4 64-65 62.86
65 17553.9 -24631.4 65-66 51.17
66 17511.0 -24603.5 66-67 31.28
67 17481.2 -24594 67-68 39.50
68 17441.9 -24590 68-69 36.16
69 17406.1 -24595.1 69-70 18.45
70 17390.6 -24585.1 70-71 292.00
71 17506.3 -24317 71-1 36.51
1 17505.3 -24280.5

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 834/Β/11-9-1996. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
09-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Γκορίτσα" Νερομύλων (αρχαία λείψανα)
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Αγρόκτημα Νερομύλων. "Γκορίτσα"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Γκορίτσα" Νερομύλων (νεκροταφείο τύμβων της εποχής του Σιδήρου)
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Αγρόκτημα Προδρόμου. "Γκορίτσα"
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις