Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 14264/17-12-1964 - ΦΕΚ 34/Β/18-1-1965
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως χρηζόντων εθνικής προστασίας ιστορικής σημασίας οικημάτων κλπ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως χρήζοντα ειδικής προστασίας:
1) Τα ερείπια του πύργου του παλαιού πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλεξ. Κουμουνδούρου εις θέσιν Γαρμπελιά, παρά τον Κάμπον της Αβίας λόγω της ιστορικής σημασίας του πύργου και
2) τους κατά χώραν μονολίθους, ορθοστάτας δύο θυρών ιδρυμένων εκατέρωθεν μικρού χειμάρρου κατά την προσπέλασιν προς το χωρίον Μεγάλη Καστάνια, ως αξιόλογα δείγματα της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος αιώνος".

Ν. 1469/ 1950, άρθρα 1 και 5.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
11-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ορθοστάτες Θυρών κατά την προσπέλασιν προς την Μεγάλη Καστάνια Μεσσηνίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέα
κατά την προσπέλασιν προς την Μεγάλη Καστάνια
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Πύργος Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ

Κάμπος Αβίας, θέση Γαρμπελιά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι