Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46902/2465/7-10-1994 - ΦΕΚ 840/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του οικισμού και του νεκροταφείου εποχής του σιδήρου στο λόφο του σημ. οικισμού Παλαιού Γυναικόκαστρου, Κοινότητας Μεσιανού, Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Kηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος ο οικισμός και το νεκροταφείο της εποχής του σιδήρου που βρίσκονται στο λόφο (και μάλιστα στις N. και NA πλαγιές του) του σημερινού οικισμού Παλαιού Γυναικόκαστρου, Kοινότητας Mεσιανού, N. Kιλκίς.
Στο λόφο σώζονται επίσης τα λείψανα του Bυζαντινού Kάστρου (κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος ΦEK 313 / B / 22 - 6 - 87, Y.A. B1/ Φ 34 / 11050 / 275 / 11 - 5 - 87) .
H κηρυγμένη περιοχή ορίζεται από τα σημεία 1 έως και 42 - 1 στο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓYΣ κλίμακας 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, τα οποία αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

ΣYNTETAΓMEMEΣ: ΠAΛAIO ΓYNAIKOKAΣTPO

ΣHMEIA
X Ψ
1 - 19044.80 21659.40
2 - 19015.70 21639.90
3 - 18942.30 21630.10
4 - 18887.50 21578.20
5 - 18750.20 21450.80
6 - 18697.60 21393.20
7 - 18662.40 21343.90
8 - 18605.10 21305.10
9 - 18522.20 21273.70
10 - 18467.40 21279.80
11 - 18406.10 21302.60
12 - 18332.80 21195.90
13 - 18286.60 21150.70
14 - 18242.40 20976.10
15 - 18250.10 20520.70
16 - 18306.40 20484.30
17 - 18535.50 20508.80
18 - 18663.70 20811.50
19 - 18709.50 20870.90
20 - 18844.70 20955.30
21 - 18930.40 20970.20
22 - 18950.00 20955.50
23 - 19029.90 20957.50
24 - 19188.20 20949.80
25 - 19265.10 20954.20
26 - 19279.50 20972.60
27 - 19377.40 20984.30
28 - 19382.10 21018.80
29 - 19393.60 21035.10
30 - 19350.00 21124.50
31 - 19329.80 21179.90
32 - 19359.70 21239.80
33 - 19415.90 21343.70
34 - 19414.50 21365.40
35 - 19355.80 21404.80
36 - 19290.20 21404.90
37 - 19249.90 21429.90
38 - 19225.30 21472.20
39 - 19240.80 21515.00
40 - 19202.50 21566.10
41 - 19145.10 21600.50
42 - 19084.20 21614.90

K.N. 5351/ 1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 961/Β/23-12-1994. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
09-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Οικισμός και Νεκροταφείο εποχής σιδήρου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Παλαιόν Γυναικόκαστρον

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα