Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/791/32460/20-5-1981 - ΦΕΚ 448/Β/29-7-1981
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως τόπου που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία του περιβάλλοντος χώρου της διατηρητέας οικίας Βούλγαρη στην Περιβόλα Αιγίνης, ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραπάνου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως τόπο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και τον χώρο που περιβάλλει την ανωτέρω διατηρητέα οικία Βούλγαρη στην Περιβόλα Αιγίνης, ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραπάνου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία ΑΛΚΙΘΗΖΔΑ και υπό κλίμακα 1:500, γιατί η προστασία του χώρου αυτού κρίνεται απαραίτητη για την προβολή και ανάδειξη του διατηρητέου μνημείου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχοντικό Βούλγαρη και περιβάλλων χώρος
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα
Περιβόλα
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια