Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/51713/2285/16-6-2006 - ΦΕΚ 858/Β/10-7-2006
Τίτλος ΦΕΚ
Επανακαθορισμός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου «Μπούφος» Σισίου Νομού Λασιθίου και μερικής αναοριοθέτησης της ζώνης Β΄ προστασίας αυτού.
Κείμενο
Επανακαθορίζουμε μερικώς τα όρια του αρχαιολογικού χώρου «Μπούφος» Σισίου Νομού Λασιθίου και τροποποιούμε τα όρια της Ζώνης Β΄ Προστασίας αυτού ως προς τα σημεία 12-13, τα οποία αντικαθίστανται από τα σημεία 12΄-13΄-14΄, δεδομένου ότι στο τμήμα αυτό με νεώτερη έρευνα πεδίου δεν διαπιστώθηκαν αρχαιότητες. Ως εκ τούτου, τα όρια του αρχαιολογικού χώρου και της Ζώνης Β΄ ορίζονται από τα σημεία 12΄-13΄-14΄-14-15-16-17-18 και τη θάλασσα σύμφωνα και με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο επίσης πίνακα συντεταγμένων.


ΥΠΠΟ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΖΩΝΗ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΜΠΟΥΦΟΥ ΣΙΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ 12΄-18
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
α/α 1:5000 1:50000 Χ Ψ
12΄ 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5202.0 6606.0 12΄-13 469.17
13΄ 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5310.3 6149.5 13?-14? 106.82
14΄ 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5289.1 6044.8 14΄-14 465.03
14 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5749.8 5981.5 14- 15 162.20
15 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5783.3 6140.2 15-16 259.72
16 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5806.3 6398.9 16-17 40.77
17 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5772.3 6421.4 17-18 224.10
18 9613.7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5612.1 6578.1 -
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-10-2010

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος "Μπούφος". Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Σίσιον
ύψωμα Κρέμασμα ή Μπούφος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα